Sjednica mjesne organizacije Gat-Ker  DSHV-a  će  se održati 10.studenog (četvrtak) 2011. godine s početkom u 19,00 sati, u prostorijama  Doma DSHV-a,  Beogradski put br.31.  Subotica, sa sljedećim dnevnim redom:

1.  Izvješće o radu mjesne organizacije  o proteklom radu;

2. Izbori :

a) izbor radnog predsjedništva;

b) izbor zapisničara;

c) izbor predsjednika mjesne organiazcije i zamjenika predsjednika;

d) izbor odbora mjesne organizacije;

e) izbor 20 delegata mjesne organizacije za skupštinu podružnice kao i skupštinu stranke;

f) prijedlog mjesne organizacije za izbor 2 člana Vijeća DSHV-a;

g) prijedlog mjesne organiazcije za  izbor 1 člana odbora podružnice;

3. Plan rada mjesne organizacije u narednom periodu ;

4.  Razno – pitanja i prijedlozi.

 

 

Predsjednik mjesne organizacije

Gat -Ker DSHV

Blaško Stantić

 

Ostavite komentar