Održana Radna skupina za slavenske manjine Federalne unije europskih manjina (FUEN)

U mađarskom selu Pilisszentkereszt/Mlynky organiziran je seminar Radne skupine za slavenske manjine Federalne unije europskih nacionalnosti, odnosno manjina. Domaćin ovogodišnjeg po redu 21. seminara bila je Slovačka samouprava u Mađarskoj. Razlog zbog kojih je Pilisszentkereszt/Mlynky odabrano kao mjesto održavanja seminara jeste što je ono jedino mjesto u Mađarskoj u kojemu slovačka manjina čini većinu.

Seminar je organiziran od 18. do 20. listopada 2018. Program seminara je kao i prethodnih godina bio interdisciplinarnog karaktera, ali je poseban naglasak na ovogodišnjem seminaru stavljen na značaj i ulogu materinskoga jezika u očuvanju identiteta nacionalnih manjina. Osim radnih panela, koji čine središnji dio seminara, sudionicima su upriličene i studijske posjete mađarskom parlamentu u Budimpešti i posjete kulturnim institucijama slovačke manjine u Mađarskoj. Studijska posjeta parlamentu u Budimpešti bila je veoma značajna jer su sudionici seminara imali priliku da se upoznaju sa mađarskim modelom zaštite nacionalnih manjina i da od manjinskih zastupnika u parlamentu osobno čuju o njihovom radu.

Kako je Demokratski savez Hrvata u Vojvodini član FUEN-a od 1990ih godina prošloga stoljeća, te samim tim i jedan od najaktivnijih sudionika Radne skupine za slavenske manjine, on je i ove godine imao svoju delegaciju. Službeno izaslanstvo DSHV-a činili su Ivan Budinčević, ekonomist i Darko Baštovanović, politolog. Uime DSHV-a izlaganje je imao Darko Baštovanović koji je istaknuo kako u Republici Srbiji postoji čitava lista problema s kojima se suočava hrvatska nacionalna manjina. Kao neke od većih problema Baštovanović je naveo neintegriranost hrvatske manjine u društveni i politički sustav, nesudjelovanje u procesu donošenja odluka, nezastupljenost u predstavničkim tijelima, te veliku etničku distancu koja postoji spram hrvatskoga naroda u Republici Srbiji te miješanje države u identitetska pitanja. Baštovanović je naglasio i da je položaj Hrvata u Republici Srbiji i dio sveukupnih hrvatsko-srpskih odnosa, što se često prešućuje, jer i Hrvatsku i Srbiju obvezuju bilateralni sporazumi o zaštiti manjina te predstavlja svojevrsni standard uzajamnog unaprjeđenja položaja nacionalnih manjina. Baštovanović je podcrtao da je Hrvatska obveze proistekle iz sporazuma pretočila u zakonsku praksu i u potpunosti ih provela, dok Srbija i dalje nastavlja ignorirati sporazume. Baštovanović je istaknuo da je pitanje službene uporabe hrvatskoga jezika samo jedan od području u četiri oblasti ostvarivanja prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji, što je dodatno teško ostvariti u državi zakašnjele tranzicije i konfuznog i nekoherentnog sustava za zaštitu nacionalnih manjina.

Sudionici seminara složili su se da će Radna skupina za slavenske manjine nastaviti pratiti situaciju u europskim državama kada su u pitanju nacionalne manjine, te da će nastojati da se razviju novi mehanizmi kako bi se unaprijedio položaj nacionalnih manjina.

 

Press služba DSHV-a

 

44442770_2319412448099793_6687341651276333056_n

 

fuenheader2

 

 

 

 

Ostavite komentar