OSNOVNI PODACI
Ime:
Prezime:
Datum i mjesto rođenja:
JMBG:
Spol: Muški
Ženski
PODACI O STANOVANJU
Ulica i broj:
Mjesto:
Poštanski broj:
Država:
Mjesna organizacija:
KONTAKT PODACI
Telefon / GSM:
Mobilni:
Vaša e-mail adresa:
PODACI O ŠKOLOVANJU, RADU I OSOBNI PODACI
Stručna sprema (npr. KV, SSS, VSS, dr.):
Zvanje (npr. dipl. ing. strojarstvo…):
Zaposlen/-na: Da
Ne
Završena škola/fakultet/naziv:
Zaposlenje (tvrtka, institucija…):
Poznavanje stranih jezika:
Član DSHV-a od:
(za osobe koje obnavljaju članstvo)
NAPOMENA (vaša poruka)

Potvrđujem točnost gore navedenih podataka te molim da se prihvati moj zahtjev za članstvo u Demokratskom savezu Hrvata u Vojvodini.