Kolekcionarska popudbina dr. Vinka Perčića u Zavičajnoj galeriji

Izbori

Nova mjesna organizacija mladezi DSHV-a

MLADEZ MO DSHV-a SONTA

Osnutak MO mladezi DSHV-a i hrvatske udruge u Bezdanu

Blagoslov žita u Đurđinu

Žednička crkva je na blagdan Svetog Marka obilježila stotu obljetnicu

NOĆ MUZEJA I KONCERT U TAVANKUTU

Mladež DSHV-a s mitrovačim đacima u hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu i posjet gradonačelniku

HRVATI IZ SRBIJE ZA REKOM

Pripreme nogometne reprezentacije Vojvođanskih Hrvata pred nastupajuće prvenstvo u Zagrebu