Dosad najveća regionalna kampanja „Inicijativa za REKOM“ – čiji je cilj da se prikupi milijun potpisa podrške za osnivanje Regionalnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenim na području nekadašnje SFRJ od 1991. do 2001. godine – predstavljena je u utorak, 10. svibnja, na konferenciji za medije i srijemskoj javnosti čime su i Hrvati u Republici Srbiji i zvanično ušli u kampanju.
Tom prigodom, svojim potpisom simbolički su podržali inicijativu koordinatori srijemskomitrovačkog i rumskog Ureda za mlade, kao i predstavnici brojih udruga građana iz Srijema: Branislav Karalić ispred Nezavisne omladinske organizacije Ruma, Jovan Kovačić ispred Omladinskog kluba grada Srijemska Mitrovica, Aleksandar Budošan ispred Fabrike za akciju, Mario Vrselja ispred Hrvatske udruge “Cro-eduka”, Milan Kurucić ispred Inicijativnog centra mladih, a kampanji se priključuju i Omladinsko vijeće Ruma, te Gradsko kazalište Ruma. Nositelji ove kampanje u 6 država, te u više od 150 gradova i općina bivše Jugoslavije – pa tako i u Vojvodini – jesu prevashodno mladi ljudi okupljeni oko Inicijative mladeži za ljudska prava kao koordinatora akcije stranačkih ličnosti i ljudi iz nevladinih udruga. Inicijativa mladeži za ljudska prava je imenovala predsjednika mladeži DSHV-a za Srijem Maria Vrselju za koordinatora REKOM-a za Hrvatsku zajednicu u Republici Srbiji sa čime se složila i elita Hrvatske zajednice u Vojvodini na čelu s narodnim zastupnikom u skupštini Srbije Petrom Kuntićem.

Vrselja je izjavio :“ Izdali smo proglas našoj zajednici da podrži potpisima REKOM i da se ljudi slobodno mogu upisati u nasim uredima i na ulicama gradova gdje su štandovi volontera, kao i da postoji online solucija. Hrvatska zajednica je s kampanjom počela u Srijemskoj Mitrovici 25.4.2011 odmah po dospeću materijala u naš mjesni ured DSHV-a.  Materijal smo proslijedili nedavno uredima DSHV-a i u Sonti, Somboru i Subotici gdje se također mogu dobiti informacije o kampanji i gdje se može dati potpis podrske za REKOM. Kampanju aktivno radimo u Subotici, Novom Sadu, Srijemskoj Mitrovici, Somboru, Sonti i Bezdanu a vikendom kada uredi ne rade imamo ljude na terenu. Apeliram i na Hrvatske udruge da se uključe. Formirao sam tim od devet ljudi iz naše manjinske zajednice na prostoru Vojvodine koji aktivno skupljaju potpise podrške, a sve njih na kraju kampanje kao nagradu ceka certifikat o volontiranju u najvećoj kampanji do sada na ovim prostorima tj. REKOM-a. Očekujemo izmedju 2 i 3 tisuće potpisa građana Hrvatske nacionalnosti. Naravno da bi ta brojka bila i veća ali jos uvijek ima onih koji su prestrašeni da daju potpis za bilo što, a i nemamo dobru pokrivenost. Hrvatski narod je dosta propatio devedesetih i ovo ce biti jedinstvena prilika da dobijemo odskočnu dasku za konacno utvrđivanje istine o našim stradalima posebice u Srijemu i u Bačkoj. ” .

Po svršetku kampanje koja traje do 6. lipnja, prikupljeni potpisi zajedno s nacrtom Statuta REKOM-a biće predati svim parlamentima u regionu na verificiranje, a zatim slijedi osnivanje neovisnog međudržavnog Regionalnog povjerenstva sa sjedištem u Sarajevu. Njen prevashodni zadatak, kako predviđa sam Statut, bio bi da na jednom mjestu sakupi svu postojeću dokumentaciju o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava tijekom ratnih 90-tih, s posebnim akcentom na sačinjavanje kompletnog popisa ubijenih, poginulih i nestalih koji do dan danas ni u jednoj od država bivše  SFRJ nije kompletiran.

 

Mario Vrselja