Osnivačka skupština Mladeži MO DSHV Sonta održana je 27.02.2009.g. Na toj skupštini prisustvovali su najviši čelnici DSHV-a, koji se održali prigodne govore i dali podršku našoj Mladeži. Svi prijedlozi koji su doneti za rukovodstvo Mladeži su jednoglasno usvojeni. Za predsjednika Mladeži DSHV-a MO Sonta je izabran Ivan Barun, prehrambeni tehničar. Za dopredsjednika Andrija Matin, tehničar za kompjutersko upravljanje. Za tajnika Dominik Pejić.elektroinstalater, a za članove Odbora Mladeži – Ivan Šokac i Zoran Zlatar. Na Osnivačkoj skupštini Mladeži prisustvovalo je 18 članova mladeži, kao i stariji članovi naše stranke. Danas je br. Mladih u MO DSHV Sonta mnogo veći i trenutno imamo 33 aktivna člana Mladeži.

Aktivno smo učestvovali i dali svoj doprinos : na lokalnim izborima za Savjet MZ Sonta koji su održani 15.03.2009.g., na prikupljanju potpisa za preregistraciju stranke, prikupljanju potpisa za upis u PBS, kao i prikupljanju elektorskih potpisa za novi saziv HNV-a, također smo učestvovali na referendumu za Mjesni samodoprinos koji je uspješno izglasan i usvojen. Do sada smo gostovali na svim većim proslavama DSHV-a, od S.Mitrovice do Subotice, a bili smo i u posjeti Vukovaru.

Promene u rukovodstvu Mladeži MO DSHV Sonta su izvršene 01.07.2010.g. nakon što je Ivan Barun razrješen sa mjesta predsjednika Mladeži, pa je na njegovo mjesto izabran Andrija Matin, za dopredsjednika je izabran Ivan Šokac, za tajnika Dominik Pejić, a za članove Odbora Zlatar Zoran i Zlatar Sanela.

 

 

PREDSJEDNIK  MLADEŽI

MO DSHV SONTA

Andrija Matin v.r.