Pravilnik o organizaciji i radu MO
Pravilnik o organizaciji i radu Podružnice DSHV-a
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti
Pravilnik o izborima u DSHV-a
Pravilnik o načinu prikupljanja sredstava, raspodjeli sredstava i izradi proračuna DSHV-a