Živimo u turbulentnom vremenu ogromnih i drastičnih promjena države i društva. Od našeg rodjenja promjenile su se 4 državne zajednice, socijalistički sustav zamijenjen je kapitalističkim, jednostranački sustav višestranačkim, Miloševićeva vlast zamijenjena je demokratskom, desili su se ratovi u kojima je razbijena bivša država , pobijene desetine tisuća i raseljene stotine tisuća ljudi samo zato što su bili druge nacije i vjere, dogodilo se opće osiromašenje, privatizacija i tranzicija u kojima su naši roditelji ( i mi s njima)  postali gubitnici, od pripadnika konstitutivnog naroda u domicilnoj državi postali smo nacionalna manjina, za mnoge nepoželjna, što je rezultiralo protjerivanjem trećine Hrvata iz Srbije, a da za to još nitko nije snosio konzekvence.

 

U svijetu u kojem su ratovi i terorizam postali svakodnevna dešavanja, ekonomska i kulturna globalizacija neizbežnost, pojedina naučna otkrića (s  kojima čovjek hoće da bude DEUS SIVE NATURA ) u suprotnosti s etikom, u mnogim mladim ljudima raste osjećaj apatije, nezainteresiranosti za javno djelovanje i okretanje individualizmu i.hedonizmu.

 

Mi, mladi članovi DSHV-a, smo mišljenja da aktivno i adekvatno sudjelovanje mladih u aktivnostima i u donošenju političkih odluka od ključne važnosti je za izgradnju demokratičnijeg, naprednijeg i sretnijeg društva.

 

Mi, mladi članovi DSHV-a, smatramo da ne može samo budućnost biti naša – kako stariji vole da kažu – na mladima svijet ostaje, već mi želimo svoj dio sadašnjosti, svoj dio  odgovornosti za sadašnjost. Želimo da se pitamo kakvi su naši pogledi i naša promišljanja najvažnijih društvenih, ekonomskih, političkih, socijalnih, obrazovnih i kulturnih dješavanja.

 

Mi, mladi članovi DSHV-a, želimo da naše obrazovanje, pamet, energiju i polet na najefikasniji način uporabimo za  dobrobit nas samih, naših obitelji, naše stranke DSHV-a, naše hrvatske manjinske zajednice, naših lokalnih zajednica, naše domicilne države i naše matične hrvatske domovine.

 

Temeljne odrednice našeg djelovanja su: osiguravanje dostojanstvenog života svim ljudima u državi u kojoj živimo; osiguravanje slobode svakog pojedinca i nacionalnog kolektiviteta; zalaganje za očuvanje mira i stabilnosti; zaštita  i očuvanje nacionalnog identiteta i kulturnih i tradicijskih vrednota; nedjeljivost hrvatskog manjinskog korpusa i suprotstavljanje svim aktivnostima pojedinaca, institucija i organa domicilne države koji pokušavaju da podijele i zavade autohtono hrvatsko pučanstvo u Vojvodini; zalaganje da najsposobniji, najobrazovaniji, najvredniji i najpošteniji budu na mjestima na kojima se donose odluke o našem danas i o našem sutra.

 

Smatramo da se Srbija mora urediti kao pravna država i država socijalne pravde; kojoj će prioriteti biti snažan gospodarski razvoj i integracija u Europsku Uniju; koja neće živjeti u nacionalnim mitovima i prošlosti; koja će izgradjivati prijateljske odnose sa svim državama u okruženju; koja će postati privlačno mjesto za život i rad; iz koje se ljudi neće iseljavati pod pritiskom politike ili siromaštva; koja će podupirati znanost i obrazovanje i koja će osiguravati dostojanstven život mladim obiteljima.

 

Ukoliko se mi, mladi članovi DSHV-a, istinski suočimo sa svim tim izazovima, ukoliko ne rezigniramo pred zadaćama koja su postavljene pred nas, nego čim prije krenemo u njihovo rješavanje s punim entuzijazmom i idealizmom kakve samo mladost može da ima, sa punim angažmanom i stručnošću, pokazat ćemo se doraslima problemima sadašnjosti i izazovima budućnosti.

 

Mladi ljudi moraju biti nositelji i pokretačka snaga novih ideja, programa i stajališta koja će uspjesno rješavati najteža pitanja razvoja društva.

 

Naša primarna zadaća je prenijeti ideje i razmišljanja mladih ljudi u politički život, te zainteresiranima pružiti mogućnost sudjelovanja u oblikovanju i kreiranju našega političkog rada.

 

Naš cilj je transparentno djelovanje i promicanje programa DSHV-a medju mladjom populacijom vojvodjanskih Hrvata.

 

U našem djelovanju posebnu pozornost posvetićemo političkom obrazovanju, učešću na seminarima u organizaciji NVO-a, stranaka demokratske provenijencije u Srbiji i inozemstvu i širokoj, argumentiranoj i demokratskoj unutarstranačkoj raspravi, kako bismo realizirali temeljne smjernice stranačkog  Programa i  naše Deklaracije.

 

Zalagaćemo se za uključivanje mladih generacija u aktivan društveni i politički rad na svim razinama: od KUD-ova do HNV-a, od Mjesne zajednice do Republike.

 

Otvoreni smo za nove ideje i nove ljude, bez predrasuda. Očekujemo da će stariji i politički iskusniji članovi DSHV-a imati razumjevanja za naša stajališta i onda kada se ne budu poklapala sa ranije učvršćenim i uvreženim mišljenjem stranačkih struktura. Mi smo otvoreni i sposobni za dijalog snagom argumenata.

A kada odluke budu donešene, sprovodićemo ih jer poštujemo stranačku stegu.

 

Zalažemo se za moderno oblikovanje školskog i obrazovnog sustava Republike Srbije od osnovne škole do doktorata i čvrsto podupiremo Bolonjski proces, koji će biti temelj obrazovanja naših stručnjaka, da bismo bili spremni i sposobni odgovoriti izazovima budućnosti .

Smatramo da Srbija mora pronaći sredstva da osnovno i srednje obrazovanje bude i obvezno i besplatno ( knjige, pribor, prevoz, smještaj u domovima učenika itd.. kao u Hrvatskoj), a za studente obezbjediti stipendije i kredite, koji će omogućiti da  studiraju svi pametni i ambiciozni, a ne samo oni koji si to mogu da priušte.

 

Zalažemo se da se omogući Hrvatima da se školuju na materinjem jeziku, od osnovne do srednje škole i da to bude dio redovnog školskog sustava ove države, u svim sredinama gdje je to moguće organizirati.

 

Zalažemo sa da svim zainteresiranima naša manjinska zajednica i matična država još više pomognu u školovanju u matičnoj državi.

 

Zalažemo se za slobodan protok ideja i ljudi, da bismo postali što bolje informirani, aktivni i odgovorni gradjani spremni za ulazak u svijet rada, u mjestima i državama koje sami slobodno odaberemo.

 

Zalagaćemo se za očuvanje nacionalne kulture, narodnih običaja, dijalektalnih govora i učenje standardnog hrvatskog jezika.

Poticaćemo kulturnu razmjenu medju Hrvatima u okruženju.

 

Razvijaćemo edukativne i društvene programe za mlade. Educiraćemo mlade o štetnosti droge i alkohola. Zalagaćemo se za mjere suzbijanja nasilja i kriminala medju mladima.

 

Zalagaćemo se za prevenciju od diskriminacije i iskorištavanja žena, te svih vrsta nasilja nad ženama.

 

Zalagaćemo se za bolje organiziranje pomoći starijim, siromašnim i nemoćnim osobama oko kućne

medicinske nege i ishrane.

 

Podupiraćemo mjere kojima se olakšava uključivanje u društveni život i radno osposobljavanje osoba sa posebnim potrebama.

 

Podupiraćemo mjere koje olakšavaju prvo zapošljavanje; koje stvaraju povoljne uvjete za rad i zaradu na selu i  koje podupiru  zadržavanje mladih na selu.

 

Zalagaćemo se za zaštitu čovjekovog okoliša i održivi razvoj.

Zalagaćemo se za sprečavanje uvodjenja genetski modificiranih proizvoda u prirodu i okoliš i za

povećanje organske proizvodnje hrane.

Zalagaćemo se za humani odnos prema životinjama.

 

Podupiraćemo mjere koje omogućavaju lakše rješavanje stambenog pitanja.

 

Suradjivaćemo sa mladima iz drugih stranaka demokratske provenijencije, radi razmjene ideja i is-

kustava i dogovaranja zajedničkih akcija.

 

Mi,  Mladež  DSHV-a, sebe smatramo izvorom novih ideja, novog načina rada, novog poleta i novih

kadrova naše stranke.

 

Subotica

SKUPŠTINA MLADEŽI DSHV