PLAN DJELOVANJA S POSEBNIM MJERAMA ZA POTICANJE I UNAPREĐENJE RAVNOMJERNE ZASTUPLJENOSTI ŽENA I MUŠKARACA U TIJELIMA STRANKE I PRIGODOM PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBOR ZASTUPNIKA ZA RAZDOBLJE  2011-2015.