DSHV predao listu za lokalne izbore u Subotici

DSHV predao listu za lokalne izbore u Subotici

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini predao je danas izbornu listu za lokalne izbore u Subotici na koje izlazi u savezu sa starim partnerom – Strankom pravde i pomirenja i nastupit će kao izborna lista nacionalne manjine. Većina kandidata na listi naslovljenoj „Za pravednu Suboticu! – Demokratski savez Hrvata u Vojvodini – Stranka pravde i pomirenja – Tomislav Žigmanov“ su članovi DSHV-a, ali su zastupljeni i predstavnici hrvatskih kulturnih udruga te ugledni pojedinci, koji se prepoznaju po svojim ostvarenjima u različitim područjima djelovanja – od poljodjelstva preko kulture pa do sporta. DSHV je predao listu sa svih 67 kandidata i zadržao koncept inkluzivne kadrovske platforme dosadašnjih naših izbornih lista, koje su maksimalno uključive i otvorene te široko zahvaćaju sve pozitivne i konstruktivne pojedince unutar hrvatske zajednice, koje, naravno, ne zaziru od sudjelovanja u političkoj artikulaciji naših interesa. Kadrovskoj pluralnosti i bogatstvu, osim rodnih i dobnih razlika, pridonosi teritorijalna pokrivenost kandidata – od Subotice, Palića i Bikova, preko Čantavirskog puta, Verušića, Žednika, Đurđina, Male Bosne, Mišićeva, Kaponje i Kucure, do Šebešića, Donjeg i Gornjeg Tavankuta i Mirgeša, pri čemu smo posebni akcent stavili na mlade članove naše zajednice.

U temelju izborne platforme saveza „Za pravednu Suboticu! – Demokratski savez Hrvata u Vojvodini – Stranka pravde i pomirenja – Tomislav Žigmanov“ leži nepokolebljiva posvećenost napretku i dobrobiti hrvatske zajednice, koja počiva na dubokom razumijevanju potreba i izazova s kojima se Hrvati u Subotici suočavaju. Odani čvrstoj vjeri u načela demokracije, jednakosti i solidarnosti, naša je misija nastaviti graditi društvo koje vrednuje raznolikost, promiče pravednost i osigurava prosperitet svim članovima, pri čemu ćemo posebni akcent staviti na interese i potrebe pripadnika hrvatske zajednice. Sudjelovanjem na izborima DSHV želi osigurati da se glas hrvatske zajednice jasno čuje i da se naša prava učinkovito zastupaju. Platforma DSHV-a za lokalne izbore 2024. temelji se na deset točaka koje obuhvaćaju spektar važnih pitanja na koja možemo dati rješenja – od obrazovanja, kulture i gospodarstva, do komunalne i ine infrastrukture, zdravstva i socijalne zaštite i drugih usluga.

Učvršćivanje pravne i institucionalne podrške za zaštitu prava pripadnika hrvatske zajednice i aktivno sudjelovanje u političkom životu, uz stalno insistiranje na razmjernoj zastupljenosti Hrvata u tijelima u ustanovama javne uprave, imperativ je i mjera očuvanja naših temeljnih prava i sloboda. Osnutak Hrvatskog školskog centra sa sjedištem u Subotici, pak, i dalje je prioritet u području obrazovanja, kao i dostupnost usluga jaslica i vrtića napose u seoskim naseljima. Obogaćivanje sadržaja kulturnih institucija koji se izravno odnose na hrvatske sastavnice, uz zapošljavanje novog kvalificiranog kadra, i dalje će biti naši politički zahtjevi u području kulture, a osnutak Drame na hrvatskom pri subotičkom Narodnom kazalištu na prvom nam je mjestu skupa s trajnim rješavanjem pitanja prostora za rad Hrvatskog kulturnog centra „Bunjevačko kolo“. Prioritet DSHV-a je ulaganje u komunalnu i inu infrastrukturu koja poboljšava kvalitetu života, uključujući obnovu i gradnju novih cesta, asfaltiranje putova i ulica, jednake uvjeta rada vrtića i škola, zdravstvenih ustanova i dostupnost i kvaliteta komunalnih usluga, pri čemu ćemo posebnu pažnju posvećivati ruralnim područjima i malim zajednicama gdje Hrvata ima u značajnijem broju, s ciljem njihove bolje integracije i pristupa uslugama. Konkretno, DSHV će se nastaviti zalagati da plin bude dostupan u svakom naselju, da svi imaju pristup kanalizacijskoj mreži i da napokon jedina tri naseljena mjesta na teritoriju Grada Subotice – Donji i Gornji Tavankut te Mirgeš, dobiju javni vodovod.

U području poljoprivrede DSHV će nastaviti zagovarati programe podrške koji uključuju povećanje subvencija, napose za mlade, zatim razvijanje programa edukaciju i pristup modernim tehnologijama, s ciljem povećanja produktivnosti i konkurentnosti naših poljoprivrednika na tržištu. DSHV će predlagati mjere za olakšavanje poslovnog okruženja, pristup financijskim sredstvima i obuci za poduzetnike, s ciljem oživljavanja lokalne ekonomije i smanjenja odlaska mladih. Promicanje održivog razvoja i zaštite okoliša kroz edukaciju, projekte obnovljivih izvora energije i reciklaže, te očuvanje prirodnih staništa i zaštićenih područja koje je osnova lokalne ekonomije, što je vitalno za očuvanje našeg prirodnog bogatstva za buduće generacije. Osiguravanje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga, posebno u ruralnim i manje razvijenim područjima, prioritet je koji zahtijeva ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu – svaki Dom zdravlja mora imati zubara, pedijatra i ginekologa.

 

Press služba DSHV-a

Ostale vijesti