DSHV se zalaže za dijalog, tolerantno ozračje, uravnotežene i uključive politike

DSHV se zalaže za dijalog, tolerantno ozračje,  uravnotežene i uključive politike

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini nastavlja s velikim interesom pratiti konstituiranje institucija zakonodavne i izvršne vlasti u Republici Hrvatskoj nakon provedenih izbora 17. travnja ove godine. Visoko uvažavajući i cijeneći rezultate istih, pratili smo i pratimo odgovorno i demokraciji primjereno postavljanje i držanje pobjednika izbora – Hrvatske demokratske zajednice, napose kada je riječ o pitanju demokratske participacije nacionalnih manjina.

To je, valja nanovo istaknuti, ne samo europski standard u ovom području, već i višedesetljetna uspješna praksa političkog života u samoj Hrvatskoj, od čega su mnogi, a posredno i Hrvati u Vojvodini, imali beneficije. Ono što nas je ohrabrilo jest činjenica da je predsjednik Vlade Andrej Plenković nekoliko puta istaknuo da, bez obzira na nove političke okolnosti, neće doći do promjena u manjinskim politikama Vlade i da se neće mijenjati politike financiranja potreba nacionalnih manjina te da se neće dovoditi u pitanje koncept njihove političke participacije i pratećih institucionalnih aranžmana.

U tom smislu, DSHV sa stanovitom zabrinutošću prati rasprave o izboru predsjednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora. Nanovo ćemo istaknuti kako stvaranje animoziteta spram političkih predstavnika srpske zajednica u Hrvatskome saboru može imati svoje posljedice i na društveni položaj Hrvata u Vojvodini, političko i institucionalno djelovanje Hrvata u Srbiji, kao i na ozračje pred lokalne izbore koji se održavaju 2. lipnja. 

Utemeljen na vrijednostima demokracije, DSHV će se i dalje nastaviti zalagati za dijalog, tolerantno ozračje, uravnoteženu i uključivu politiku, uz koje je u proteklom razdoblju osigurana i kvalitetnija politička zastupljenost Hrvata u Srbiji.

 

Press DSHV-a

Ostale vijesti