Europski parlament pozitivno cijeni političku participaciju Hrvata u vlasti u Srbiji

Europski parlament pozitivno cijeni političku participaciju Hrvata u vlasti u Srbiji

Komitet za vanjske poslove Europskoga parlamenta usvojio je 10. svibnja Rezoluciju o izvješću Komisije o Srbiji za 2022. godinu. Nakon što je usvoji i plenum Europskog parlamenta, bit će proslijeđena Europskoj komisiji na usvajanje. Izvješće o napretku Srbije u listopadu bit će dostavljeno Vladi Republike Srbije.

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini s odobravanjem primjećuje da su rezultat naše stranke na posljednjim parlamentarnim izborima, kao i postizborni događaji koji su rezultirali izborom predsjednika DSHV-a Tomislava Žigmanova za ministra u Vladi Republike Srbije, u ovoj rezoluciji pozitivno vrjednovani. Za te je političke ishode od Europskoga parlamenta Republika Srbija dobila afirmativne ocjene.

Navedeni dijelovi nalaze se u poglavlju Izvješća „Temeljne slobode i ljudska prava“. Tako Europski parlament, u točki 56., „pozdravlja veću zastupljenost nacionalnih manjina u novom parlamentu (Republike Srbije); pozdravlja imenovanje ministara koji pripadaju nacionalnim manjinama i održavanje redovnih izbora za nacionalna vijeća nacionalnih manjina u studenome 2022.“. Također, Komitet, u točki 76. „pozdravlja nedavni napredak u bilateralnim odnosima Srbije i Hrvatske te imenovanje ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog iz hrvatske manjine“.

DSHV je na stanovištu da prepoznavanje doprinosa jedine relevantne političke stranke Hrvata u Srbiji demokratskim procesima u našoj domovini te obnovi regionalne suradnje, na spomenuti način, jeste priznanje koje je jednako značajno kako za Vladu Republike Srbije, čiji je član naš predsjednik, tako i za cjelinu hrvatskoga naroda u ovoj državi. Kao takvo, ono može poslužiti za nadogradnju politike poticanja nacionalnomanjinskih doprinosa srbijanskom društvu, u specifičnim kontekstima u kojima Hrvati već dulje vrijeme doznačuju svoje političke potrebe.

Na koncu ćemo još naglasiti da Rezolucija sadrži i brojne druge opaske, ocjene i prijedloge iz  različitih područja društvenog života koji se tiču statusa Srbije kao zemlje kandidata za članstvo u Uniji. Oni se moraju pozorno i odgovorno primiti k znanju i politički procesuirati, u čemu će DSHV, kao i do sada, u suradnji s partnerima u vlasti, u omjeru svoje političke participacije u istoj, dati svoj prinos. Tako ćemo nastaviti pružati djelatnu podršku ključnom vanjskopolitičkom cilju Republike Srbije – članstvu u Europskoj uniji.

Tomislav Žigmanov, predsjednik DSHV-a

Ostale vijesti