Odobreni projekti u Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2024. godinu

Odobreni projekti u Programu prekogranične suradnje  između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2024. godinu

Koncem prošloga mjeseca Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je rezultate Javnog poziva Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2024. godinu. Riječ je o novom programu financijske podrške različitim potrebama hrvatske zajednice u Republici Srbiji, koji je uspostavljen 2022. godine zalaganjem Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i uz podršku Hrvatskoga nacionalnog vijeća. Kako smo ranije već isticali, ostvarenjem odobrenih projekata u protekle dvije godine uvelike se pridonijelo razvoju institucionalnog okvira, kulturnih i medijskih praksi, dostupnosti i kvaliteti obrazovanja te očuvanju kulturne i sakralne baštine Hrvata u Srbiji te drugih potreba Katoličke Crkve. I ove godine podršku su dobili projekti iz spomenutih područja društvenog života hrvatske zajednice. Budući da je riječ o trećoj godini trajanja ovoga Programa, uz stalno uvećanje opredijeljenih novčanih sredstava, možemo govoriti o kontinuiranoj skrbi Vlade Republike Hrvatske na čelu s Andrejom Plenkovićem za vojvođanske Hrvate.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odobrilo je 33 prekogranična projekta hrvatskih institucija i udruga te župa i ustanova Katoličke Crkve, od kojih su tri u kategoriji kapitalnih. Ukupna vrijednost je 1.537.254,88 Eura, od čega je partnerima iz Srbije pripalo 978.437,05 Eura ili 63,65 % sredstava, a iz Hrvatske 558.817,81 Eura ili 36,35 % od ukupnih sredstava. Kada je riječ o teritorijalnoj pokrivenosti odobrenih projekata, i ona je zadovoljavajuća – tri su projekta s područja Beograda, osam iz Srijema te 22 iz Bačke. Najviše projekata ove godine odobreno je Katoličkoj Crkvi – čak 18 s iznosom od 54,54 % ukupno odobrenih sredstava, dok je od projekata institucija i udruga hrvatske zajednice dobilo podršku 15, s iznosom od 45,46 % sredstava.

Spomenuti podaci kazuju kako su potrebe mjesne Katoličke Crkve značajne i po opsegu i po vrsti te da su im ova financijska sredstva osigurala vodeće svjetovne institucije hrvatske zajednice. Na taj način je još jednom snažno potvrđeno zajedničko djelovanje i jedinstvo institucionalnog okvira Hrvata u Vojvodini, vrijednosti kojoj i dalje trebamo biti posvećeni te predano raditi na stalnom i obostranom ostvarivanju. U tom smislu, DSHV opravdano očekuje mnogo zauzetije zalaganje klerika Katoličke Crkve, laika/laikinja angažiranih u biskupskim ordinarijatima, pravnim tijelima osnovanim od strane Crkve te vjeroučitelj(ic)a koji djeluju s mandatom Crkve za narodnosna i druga društvena pitanja Hrvata u Vojvodini – od poticanja i afirmacije obrazovanja na materinskom jeziku, preko razvijanja socijalnih i programa solidarnosti do ohrabrivanja za društveno djelovanje na kršćanskim vrijednostima glede opstanka i razvoja hrvatske zajednice.

 

Predsjednik DSHV-a

Tomislav Žigmanov

Ostale vijesti