NADZORNI ODBOR

 

Izvod iz Statuta:

 

Članak 47.

Nadzorni odbor:
- pregleda materijalno-financijsko poslovanje
- prati zakonitosti rada tijela DSHV-a
- podnosi svoje izvješće Vijeću i Skupštini najmanje jednom godišnje.
Nadzorno tijelo je samostalno u svojem radu i odgovorno Skupštini koja ga je birala.

 

Članovi  nadzornog odbora

Ilinka  Vukoja

Milan Dujmović

Dražen Petrekanić

Radmila Čapo

Stipan Siladjev

 

Zamjenici:

Neven Orčić

Amalija Stipić

Marija Vojnić Mijatov

Klara Šolaja Karas

Marina Marinović