PREDSJEDNIK DSHV-a

 

Izvod iz Statuta;

 

Članak  42.

Predsjednik DSHV-a:
- vodi politiku stranke, sukladno programskim dokumentima, odlukama Skupštine, Vijeća i  Predsjedništva DSHV-a;
- utvrđuje i iznosi u javnosti političke stavove stranke;
- predlaže Skupštini listu kandidata za predsjedništvo i Vijeće DSHV-a;
- predlaže predsjedništvu liste kandidata za republičke, pokrajinske i lokalne izbore;
- predlaže vijeću DSHV-a kandidate za dopredsjednike i svog zamjenika;
- potpisuje međustranačke sporazume i dogovore nakon prihvaćanja od strane vijeća DSHV-a;
- podnosi Skupštini izvješće o radu stranke za mandatno razdoblje;
- podnosi Vijeću godišnje izvješće o radu stranke;
- saziva i predsjedava Vijeću i Predsjedništvu stranke;
- saziva Skupštinu DSHV-a;
- delegira određena zaduženja dopredsjednicima i drugim dužnosnicima stranke.

Ukoliko predsjednik DSHV-a ne sazove izvanrednu Skupštinu u roku od 30 dana od dana kada to zahtijevaju za to mjerodavna tijela, istu će sazvati njegov zamjenik ili nadzorni odbor.
U slučaju svoje odsutnosti, predsjednika DSHV-a zamjenjuje njegov zamjenik.

 

PREDSJEDNIK DSHV – TOMISLAV ŽIGMANOV

 

 

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

Izvod iz Statuta:

 

Članak  43.

Zamjenik predsjednika DSHV-a pomaže u radu predsjedniku DSHV-a, a zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti.
Zamjenik predsjednika stranke može istovremeno obnašati i funkciju dopredsjednika.

Zamjenik predsjednika.