VIJEĆE  DSHV – a

 

Izvod uz Statuta:

Članak  35.

Vijeće je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja u DSHV-u između dva zasjedanja Skupštine.
Predsjednik DSHV-a je ujedno i predsjednik Vijeća DSHV-a i Predsjedništva.
Sjednicama Vijeća predsjedava predsjednik ili zamjenik predsjednika DSHV-a.
Redovite sjednice Vijeća održavaju se najmanje jednom u 3 mjeseca, a saziva ih predsjednik DSHV-a.
Izvanredne sjednice održavaju se po potrebi na prijedlog Predsjedništva, trećine članova Vijeća  ili svih odbora podružnica.
… …

Članak 36.

Vijeće DSHV-a:
- provodi odluke Skupštine i utvrđuje politiku stranke:
- na prijedlog predsjednika DSHV-a iz redova članova Predsjedništva bira zamjenika predsjednika i 5 dopredsjednika;
- na prijedlog predsjednika DSHV-a bira i razrješava tajnika stranke;
- razmatra i usvaja godišnje izvješće predsjednika DSHV-a o radu stranke;
- donosi pravilnike o izborima u DSHV-u, stegovnoj odgovornosti, članarini i Poslovniku o radu;
- donosi izborni program, odlučuje o sudjelovanju na izborima i imenuje izborni stožer;
- odlučuje o izbornim i predizbornim koalicijama;
- utvrđuje, na prijedlog Predsjedništva, liste kandidata za Skupštinu Srbije, AP Vojvodine, lokalnih samouprava, kandidate za izvršnu vlast i daje suglasnost odborima podružnica na liste kandidata na lokalnim izborima;
- analizira rezultate izbora;
- donosi odluke o žalbama kao drugostupanjsko tijelo;
- donosi proračun prihoda i rashoda i odobrava završni račun;
- imenuje i razrješava glavnog urednika i članove redakcije stranačkog glasila „Glas Ravnice“;
- odlučuje o imenovanju urednika „web“ stranice DSHV-a;
- odlučuje o suradnji sa srodnim političkim organizacijama u zemlji i inozemstvu;
- odobrava planove aktivnosti odbora podružnica;
- donosi odluku o prestanku rada podružnice DSHV-a;
- formira povjerenstva i komisije;
- kooptira, na prijedlog odbora podružnica i Predsjedništva, nove članove Vijeća, dopredsjednike DSHV-a najviše do jedne trećine članova Vijeća;
- pokreće pitanje nepovjerenja predsjedniku stranke i upućuje prijedlog Skupštini za njegovom smjenom na izvanrednoj Skupštini;
- pokreće pitanje nepovjerenja i smjenjuje dopredsjednike, članove predsjedništva i Vijeća;
- odlučuje o zasnivanju radnih odnosa;
- odlučuje o kupnji osnovnih sredstava i otuđenju istih;
- odlučuje o spajanju i razdvajanju mjesnih organizacija u cilju efikasnijeg rada DSHV-a;
- donosi prijedlog o prestanku rada DSHV-a i upućuje Skupštini na usvajanje;
- obavlja i druge poslove u skladu sa programom, Statutom i odlukama Skupštine DSHV-a.

Za donošenje odluke o smjeni dopredsjednika i za pokretanje postupka nepovjerenja predsjedniku stranke, potrebno je da za to glasuje većina ukupnoga broja članova Vijeća.
Za donošenje prijedloga o prestanku rada DSHV-a, potrebna je dvotrećinska većina ukupnog broja članova Vijeća.

Članak 37.

Vijeće DSHV-a čine:
- Predsjedništvo DSHV-a;
- 11 vijećnika izabranih od strane Skupštine DSHV-a;
- po funkciji predsjednici mjesnih organizacija.

Ukoliko između dva zasjedanja Skupštine dođe do formiranja novih mjesnih organizacija,  njezin predsjednik sudjeluje u radu Vijeća do izbora za člana Vijeća na prvoj narednoj Skupštini DSHV.

 

 

Članovi Vijeća DSHV-a mandat 2012. – 2016.

 

Ivan Budinčević – Subotica

 

Ivan Budinčević – Rođen 20.02.1959.godine u Subotici. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Subotici – odsjek poslovno – pravnog smijera. Zaposlen u Gradskoj upravi Grada Subotice, u službi za gospodarstvo i poljoprivredu. Član Upravnog odbora Hrvatske dobrovoljne udruge „Amor  vinci“, član je i stručnog stožera nogometne reprezentacije Hrvata iz Srbije.

 

Blaško Stantić – Subotica

 

Blaško Stantić – Rođen u Bajmoku 27.05.1954.godine. Diplomirao je na Višoj strojarsko – tehničkoj školi u Subotici. Predsjednik je Mjesne Organizacije Gat – Ker.

 

Damjan Raguž – Palić

 

Damjan Raguž- Rođen 11.05.2012.godine u Općini Stolac, BiH. Dugogodišnji član DSHV-a i obnašao je dužnost u Vijeću. Završio srednju ekonomsku školu, te sedmi supanj ekonomije, stekao zvanje ekonomist. Radio u ekonomsko – financijskom sektoru „SU-Trans“, gdje je stekao mirovinu.


Damir Sudarević - Stari Žednik


 

Damir Sudarević – rođen 17.02.1978.godine u Subotici. Završio srednju građevinsku školu u Subotici smijer stolar. Trenutačno se bavi poljoprivredom. Politički aktivan od 2000.godine. Predsjednik MO DSHV-a Stari Žednik.

 

Vanda Borkov - Subotica

 

Vanda Borkov – rođena 02.12.1975.godine u Subotici, gdje je završila osnovnu  i srednju školu -Gimnaziju Svetozar Marković, fakultet je završila na Zagrebačkom sveučilištu i stekla zvanje diplomirani inženjer šumarstva. Predsjednica je MO DSHV-a Aleksandrovo.

 

Branko Ivković - Mala Bosna

 

Branko Ivković – Rođen u Subotici 14.02.1961.godine. Osnovnu školu završio u Maloj Bosni i Subotici, nakon toga srednju prehrambenu smijer Prehrambeni tehničar. Za 24 godine radnog staža radio u AD „Fidelinka“ kao poslovođa tehnolog proizvodnje, a trenutačno radi kao poljočuvar u Maloj Bosni. Član DSHV-a od samog osnutka,  predsjednik MO Mala Bosna. Oženjen, otac dvoje djece.


Nevenko Ivković Ivandekić - Bajmok

 

Nevenko Ivković Ivandekić – rođen 10.10.1970.godine u Bajmoku. Završio srednju elektrotehničku školu u Somboru. Oženjen i otac dvoje djece, trenutačno je predsjednik MO DSHV-a u Bajmoku. Bavi se zemljoradnjom.

 

Marin Skenderović - Ljutovo

 

Marin Skenderović – rođen 14.05.1985.godine u Subotici. Završio srednju tehničku školu u Suboticu smijer elektromehaničar. Poljoprivrednik. Politički aktivan od 2011.godine. Predsjednik MO DSHV-a Ljutovo.


Igor Andraušić - Bačka Topola

 

Igor Andraušić – rođen 27.12.1978.godine. Završio srednju školu, uposlen i živi u Bačkoj Topoli. Osnivač MO DSHV-a Bačka Topola i njen predsjednik.


Ivan Stipić Braco - Đurđin

 

Ivan Stipić Braco – Rođen 24.11.1950.godine U Đurđinu. Istaknuti član DSHV-a od osnutka 1990.godine, Vijećnik Skupštine Općine Subotica delegiran ispred DSHV-a 2000.-2004.godine. Bavi se poljoprivredom. Obnaša funkciju predsjednika MO DSHV-a Đurđin.

 

Željko Rajčić - Subotica

 

Željko Rajčić – Rođen u Subotici 22.12.1981.godine. Završio Višu željezničku školu u Beogradu. Potom upisuje Tehnički fakultet u Čačku i stiče zvanje inženjer industrijskog menadžmenta. Radi kao pomoćnik ravnatelja Tehničke škole „Ivan Sarić“.


Marinko Jadrijević - Subotica

 

Marinko Jadrijević – Rođen 1960. godine u Subotici. Po struci ekonomist, diplomirao na ekonomskom fakultetu u Hrvatskoj. Obnašao dužnosti vijećnika Stranke, vijećnika u Hrvatskom nacionalnom vijeću, trenutačno obnaša dužnost vijećnika Stranke, predsjednik Osnovne organizacije DSHV-a „Sjever – Jug“ i odbornik u Skupštini grada Subotice.


Jasmina Benke - Bikovo

 

Jasmina Benke – rođena 06.09.1969.godine u Bikovu – Subotica. Završila je srednju poljoprivrednu školu u Kanjiži smijer poljoprivredni tehničar. Članica DSHV-a od 2011.godine. Trenutačno obnaša funkciju predsjednice MO DSHV-a Biokovo od prosinca 2011.godine. Članica Foruma žena.

 

Damir Pismestrović - Sr. Mitrovica

 

Damir Pismestrović – Rođen 1969.godine u Srijemskoj Mitrovici, gdje pohađa Osnovnu i Srednju školu. Uposlen je u Centru za kulturu „Sirmiumart“ kao organizator kulturnih aktivnosti i pomoćnik ravnatelja. Posljednih 15.godina sa suprugom vodi obiteljski obrt, oženjen, otac dvoje djece. Jedan je od osnivača podružnice DSHV-a Srijem i predsjednik MO Mitrovica 1 u Srijemskoj Mitrovici. Vijećnik je u Skupštini Grada Srijemska Mitrovica i član Odbora za gospodarstvo u HNV-u.


Zlatko Načev - Sr. Mitrovica

 

Zlatko Načev – Rođen u Srijemskoj Mitrovici 28.08.1983.godine. Završio je srednju medicinsku školu. Sada je apsolvent na Veterinarskom Fakultetu sveučilištva u Zagrebu. Obnaša dužnost člana Vijeća Srijemske Mitrovice zadužen za područje kulture, obrazovanja i pitanje nacionalnih manjina ispred DSHV-a. Dopredsjednik je Hrvatskog nacionalnog Vijeća za region Srijem. Dopredsjednik je HKC „Srijem – Hrvatski Dom“ Srijemska Mitrovica.


Ivan Karačić - Vrdnik

 

Ivan Karačić – Rođen 1955.godine. Po struci je Inženjer prometa. Vlasnik je i ravnatelj konsalting firme „Delta  IVM“. Predsjednik je Udruge rudara u Vrdniku.


Marija Radoš - Sombor

 

Marija Radoš – Rođena 05.01.1963.godine u  Somboru. Po struci je pravni tehničar uposlena u uredu DSHV-a Sombor. Predsjednica je MO DSHV-a Sombor 1, tajnica odbora Podružnice DSHV-a Sombor.


Zvonimir Lukač - Sombor

 

Zvonimir Lukač – Rođen je  22.08.1946.godine u Somboru. Završio je učiteljsku školu sada je umirovljenik. Predsjednik je MO DSHV-a Sombor 2, član odbora Podružnice DSHV-a Sombor.


Jelena Nikolić - Sombor

 

Jelena Nikolić – Rođena 07.03.1959.godine u Novom Selu, Zenica BIH. Završila je osnovnu školu, trenutačno neuposlena. Predsjednica je MO DSHV-a Sombor 3, članica Odbora Podružnice DSHV-a Sombor.


Ivan Karan - Stanišić

 

Ivan Karan – Rođen 02.03.1958. godine u Stanišiću. Fakultet političkih znanosti završava u Beogradu. Ravnatelj je Novinsko – izdavačke ustanove „Hrvatska riječ“ iz Subotice. Predsjednik je i osnivač mjesne organizacije DSHV-a u Stanišiću i član Odbora Podružnice DSHV-a u Somboru. Predsjednik i osnivač je Kulturnog društva „Vladimir Nazor“ u Stanišiću.


Vesna  Zelenika - Bezdan

 

Vesna Zelenika – Rođena 13.01.1965.godine u Širokom Brijegu, BIH. Završila je Srednju strojarsku školu i trenutačno je neuposlena. Predsjednica je MO Bezdan, članica odbora Podružnice DSHV-a Sombor.


Adam Tubić - Bački Breg

 

Adam Tubić – Rođen 28.11.1955.godine u Bačkom Bregu. Završio Srednju tehničku školu, odsjek tiskar, trenutačno neuposlen. Predsjednik MO DSHV-a Bački Breg, član odbora Podružnice DSHV-a Sombor.


Goran Golik - Vrbas

 

Goran Golik – Rođen je 20.02.1961. godine u Vrbasu. Završio je Matematičku gimnaziju uposlen je u CARNEX Vrabas. Predsjednik je MO DSHV-a Vrbas, član odbora Podružnice DSHV-a Sombor.


Željko Pakledinac - Vajska

 

Željko Pakledinac – Rođen u Vajskoj 28.02.1959.godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Obnaša dužnost tajnika Skupštine općine Bač. Na dužnosti je tajnika HNV-a. Predsjednik je MO DSHV-a Vajska, te dopredsjednik Podružnice DSHV-a Južno Podunavlje. Član je Hrvatskog nacionalnog Vijeća.


Mirko Ostrogonac - Stari Žednik

 

Mirko Ostrogonac – Rođen 1951. godine u Maloj Bosni. Diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 1975. godine. Bio 20.godina uposlenik na „Agrokombinatu“ Subotici, potom u Savjetodavno-stručnoj službi u Subotici, te preko 20 godina u Gradskoj upravi. Do 2004.godine simpatizer i suradnik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, a potom i član stranke u kojoj je već tri mandata član Vijeća. Aktivan kao zastupnik DSHV-a u Skupštini MZ Stari Žednik i u HNV-u od njegovog utemeljenja 2002.godine.

 

Anđela Horvat - Gornji Tavankut

 

Anđela Horvat – rođena 16.siječnja 1984.godine u Tavankutu. Završila Pedagoški fakultet u Somboru, smijer profesor razredne nastave. Trenutačno student studijskog programa diplomirani učitelj – master. Aktivna od osnutka Mladeži DSHV-a, obnaša funkciju članice predsjedništva Mladeži, članica predsjedništva Foruma žena DSHV-a, članica Izvršnog odbora HNV-a zadužena za obrazovanje.


Tome Kopilović - Subotica

 

Tome Kopilović – rođen 03.09.1962.godine u Subotici. Poljoprivrednik, član osnivač, aktivan svih godina do danas. Član Vijeća DSHV-a i dosadašnji član odbora Podružnice. Tri mandata bio predsjednik MO Mali Bajmok. Oženjen, otac troje djece. „DSHV i samo DSHV“.

 

Tome Vojnić Mijatov – Donji Tavankut

 

Tome Vojnić Mijatov – rođen u Subotici 19.10.1958.godine. Završio srednju školu. Po zanimanju poljoprivredni proizvođač. Osnivač DSHV-a. Oženjen .


Antun Lulić - Subotica

 

Antun Lulić – Rođen u Subotici 27.02.1943.godine. Diplomirao je na Višoj kemijsko – tehnološkoj školi u Zrenjaninu. Radni vijek proveo je u HI „Zorka“ u Subotici kao rukovoditelj prodaje. U DSHV-u  učlanjen od 1990.godine, obnašao niz dužnosti, dva puta član Predsjedništva i četiri puta član Vijeća stranke.

 

Zoran Čota - Sombor

 

Zoran Čota – Rođen 04.02.1957.godine u Stanišiću. Završio je Pravni fakultet i stekao zvanje diplomirani pravnik. Uposlen u AD „Željeznice Srbije“ kao šef odjela za pravne poslove. Član MO Sombor 1, dopredsjednik odbora Podružnice DSHV-a Sombor, član  Statutarnog povjerenstva DSHV-a.


Marko Čizmar - Bački Monoštor

 

Marko Čizmar – Rođen 05.06.1947.godine u Bačkom Monoštoru. Završio je Prometnu školu umirovljenik. Član Vijeća DSHV-a.


Stana Matarić - Sombor

 

Stana Matarić – Rođena 20.05.1960.godine u Somboru. Završila je Srednju ekonomsku školu uposlena u „Vode Vojvodine“ u Somboru. Članica MO Sombor 3, članica odbora Podružnice DSHV-a Sombor.


Edi Tajm - Sr. Mitrovica

 

Edi Tajm – Rođen 06.02.1987.godine u Srijemskoj Mitrovici. Završio je etnomuzikologiju FMU u Beogradu. Upisao je master akademske studije na odsjeku za etnomuzikologiju Fakulteta glazbene umjetnosti u Beogradu.


Mario Vrselja - Sr. Mitrovica

 

Mario Vrselja-Rođen 8.1.1986. u Srijemskoj Mitrovici.Završio je mitrovačku gimnaziju, upisuje Filozofski fakultet u Novom Sadu i nastavnik povijesti postaje 2009. Koncem 2011. godine diplomira na političkoj školi „New policy school“ ministarstva vanjskih poslova kraljevine Norveške, fondacije Rockfeller i incijative za ljudska prava.U političkom životu je od 2006. godine. Član Nadzornog odbora Hrvatskog nacionalnog vijeća, predsjednik mladeži DSHV-a u Srijemu (MO Srijemska Mitrovica) .Osnovao je udrugu „Cro-educa“ i njen je predsjednik.


Snežana Vinko - Sonta

 

Snežana Vinko – Rođena 1963.godine u Sonti. SSS – administrativni tehničar. Članica MO DSHV-a u Sonti od 2009.godine, obnaša funkciju predsjednice „Foruma žena“ Podružnice „Južno Podunavlje“ Sonta i članica Odbora Podružnice DSHV-a.