MJESNE  ORGANIZACIJE

 

Izvod iz Statuta:

Članak  21.

Mjesna organizacija je temeljni ustrojstveni oblik, a mogu je osnovati članovi DSHV-a u naseljenom mjestu po mjesnim zajednicama.
Mjesnu organizaciju može osnovati najmanje 10 članova.
Član mjesne organizacije može biti i stanovnik druge mjesne zajednice, ukoliko tamo nije ustrojena mjesna organizacija. …

Članak 22.

Mjesna organizacija DSHV-a:
- bira i opoziva članove tijela upravljanja mjesne organizacije;
- donosi plan rada;
- promiče ciljeve, ideje i interese  DSHV-a na svom području;
- provodi politiku, odluke i zaključke viših tijela DSHV-a;
- sudjeluje u rješavanju pitanja lokalnog značenja;
- brine se za naplatu članarine;
- obavlja i druge dužnosti koje joj povjere viša tijela stranke.