Bela Ivković (1939. – 2020.)

Bela Ivković (1939. – 2020.)

In memoriam

Bela Ivković (1939. – 2020.)

odvjetnik, osnivač DSHV-a, kulturni djelatnik

Na blagovijest, 25. ožujka, nakon kratke bolesti, u Subotici je preminuo jedan od osnivača Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, poznati subotički odvjetnik, višegodišnji predsjednik Hrvatskog kulturnog centra „Bunjevačko kolo“ i društveni djelatnik Bela Ivković. Za života ga je krasila posvećenost poslu, odgovorni pristup spram preuzetih obveza i obnašanja dužnosti te samozatajnost.
Rođen je u Subotici 14. listopada 1939. od oca Petra i Justine, rođ. Matković. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, a Klasičnu nadbiskupsku gimnaziju u Zagrebu. Godine 1963. zaposlio se u subotičkom Zavodu za socijalno osiguranje, a od 1973. radi u SIZ-u za komunalne djelatnosti. Uz rad je završio Višu upravnu školu u Novom Sadu 1965., a na dislociranom odjelu niškoga Pravnoga fakulteta u Subotici diplomirao je 1972. Odvjetnički ured u Subotici otvorio je 1978. i u njemu je radio do odlaska u mirovinu 2008.
Osim što je radio u struci, angažirao se u radu kulturnih institucija i političkom djelovanju. Bio je član Inicijativnoga odbora za osnivanje HKUD-a „Bunjevačko kolo“ 1969. i poslije jedan od osnivača Društva. Bio je predsjednik „Bunjevačkoga kola“ u razdoblju od 1991. do 2003. te je dao velik prinos širenju aktivnosti Društva, obnovi rada i osnivanju novih sekcija. Obavljao je tu dužnost u iznimno teškim vremenima za vojvođanske Hrvate, a osobito je važna njegova uloga u vraćanju hrvatskoga karaktera Društvu, što je 1995. rezultiralo njegovim preimenovanjem u Hrvatski kulturni centar. Bio je posebno angažiran u organiziranju Velikoga prela i Dužijance kao manifestacija HKC-a „Bunjevačkoga kola“ koje su prerasle u najmasovnije kulturne priredbe Hrvata u Bačkoj.
Jedan je od osnivača Demokratskoga saveza Hrvata u Vojvodini i Hrvatskoga narodnoga saveza. U nekoliko navrata bio vijećnik u Skupštini Općine Subotica (1969. – 1974.) i (2000. – 2004.) ispred Hrvatskog narodno saveza) te vijećnik prvoga saziva Hrvatskoga nacionalnoga vijeća (2002. – 2009.). Osnivač je i Hrvatskoga akademskoga društva te Katoličkoga instituta za kulturu, povijest i duhovnost „Ivan Antunović“. Bio je član Hrvatskoga svjetskoga kongresa (1992. – 2004.) Za svoj je rad 2008. dobio priznanje Pro Urbe Skupštine Grada Subotice.
Smrću Bele Ivkovića Demokratski savez Hrvata u Vojvodini izgubio je svog uzornog člana, hrvatska zajednica u Republici Srbiji velikog pregaoca, a obitelj, kojoj iskazujemo iskrenu sućut, blagog i vrlog supruga i oca. Budući da je izvanredno stanje zbog korona virusa sahrana Bele Ivkovića bit će održana u krugu obitelji.

Tomislav Žigmanov, predsjednik DSHV-a

Ostale vijesti