Čestitka DSHV-a u povodu 20 godina od objave prvoga broja novoga tečaja tjednika „Hrvatska riječ“

Čestitka DSHV-a u povodu 20 godina od objave prvoga broja novoga tečaja tjednika „Hrvatska riječ“

U petak, 31. siječnja prije točno 20 godina, na kioscima u Republici Srbiji pojavio se 1. broj informativno-političkog lista „Hrvatska riječ“ u nakladi istoimene Novinsko-izdavačke ustanova sa sjedištem u Subotici. Ustanova je utemeljena nešto ranije – 8. svibnja 2002. godine, Odlukom o osnutku Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, a glavna joj je svrha određena voljom osnivača da na institucionalan i profesionalan način građanima hrvatske nacionalnosti u Vojvodini omogući ostvarivanje prava na informiranje u tiskanome mediju na vlastitome jeziku. Ovo pravo se od prvoga dana redovito financira iz proračuna AP Vojvodine.

Tjednik je nastao po uzoru na informativna glasila drugih nacionalnih manjina u Vojvodini, pri čemu ističemo činjenicu da su i ustanova i list dobili ime po dnevniku, to jest tjedniku koji je u Subotici izlazio desetak godina neposredno nakon Drugog svjetskog rata – od 1945. do preimenovanja po partijskoj direktivi u „Subotičke novine“ 1956. godine. Od izlaska prvog broja novoga tečaja tog davnog 31. siječnja 2003. godine tjednik „Hrvatska riječ“ se u prodaji redovito pojavljuje svakoga petka. Podsjećamo da se naš tjednik vremenom razvijao te da je isprva izlazio na 32 stranice, a poslije se ustalio na 52, dok su se u listu kasnije počeli objavljivati i mjesečni dodaci – podlisci za djecu „Hrcko“ od prosinca 2003. kao povremenik, a od 2005. mjesečnik te za mladež „Kužiš?!“ od srpnja 2007. godine. Od početka izlaženja list ima i vlastitu internetsku stranicu – www.hrvatskarijec.rs, koja je vremenom mijenjala oblik, vrstu i količinu predstavljanja sadržaja.

DSHV podsjeća da je riječ o jednom od najvažnijih događaja ne samo kada govorimo o području informiranja na materinjem jeziku u suvremenoj povijesti Hrvata u Vojvodini. Pokrajinske su vlasti u 2004. godini osnivačka prava nad medijima na manjinskim jezicima prenijele na manjinska vijeća te je tako i Hrvatsko nacionalno vijeće preuzelo osnivačka prava nad ustanovom, a time i tjednikom 30. srpnja 2004., dok je obveza financiranja i dalje ostala na pokrajinskim tijelima.

U proteklih 20 godina postojanja tjednik „Hrvatska riječ“ najčešće je nastojao poštovati profesionalni uređivački koncept u pristupu informiranju, zauzimajući se za istinito i objektivno informiranje o svim relevantnim zbivanjima u široj društvenoj zajednici. Sukladno uređivačkom konceptu, na stranicama „Hrvatske riječi“ posebna se pozornost posvećuje životu Hrvata u mjestima u Vojvodini u kojima žive te njihovu svakodnevnomu radu i stvaranju, zatim u politici, obrazovanju i kulturi te vjerskom životu. Stoga je jasno kako je uloga ovoga tjednika velika i važna kako na informativnom planu tako i za memoriranje povijesnog trajanja hrvatske zajednice, jer bilježi sve događaje, zbivanja i procese Hrvata u Vojvodini i Republici Srbiji. Tim prije je uspjeh veći jer se znalo – tijekom cijela dva desetljeća – trajati i djelovati u ne uvijek povoljnim okolnostima, u čemu smo vidjeli očitovanu hrabrost i želju za očuvanjem samobitnosti Hrvata na ovim prostorima.

Ovim putem Demokratski savez Hrvata u Vojvodini čestita Upravnom odboru, menadžmentu na čelu s ravnateljem Ladislavom Suknovićem te novinarima i suradnicima na čelu s glavnom urednicom tjednika „Hrvatska riječ“ Zlatom Vasiljević 20 godina od objave 1. broja. Bila nam svima ova obljetnica tjednika „Hrvatska riječ“ poticaj za još zauzetiji rad na informiranju cijele hrvatske zajednice u Vojvodini, odnosno Republici Srbiji, uz želju da se vašim informativnim sadržajima koristi što veći broj čitatelja.

 

  Tomislav Žigmanov, predsjednik

Ostale vijesti