Cijeniti i voljeti sebe iznad svega – najvažnija lekcija

Cijeniti i voljeti sebe iznad svega – najvažnija lekcija

Živimo u vremenu u kojem sve što imamo smatramo prirodnim. A to ipak nije došlo samo od sebe. Iako se i danas mnogi negativno odnose prema Međunarodnom prazniku Danu žena, nerijetko su među njima i žene, ne smijemo zaboraviti da su mnoga prava teško stečena upravo zahvaljujući našim prabakama, bakama i mamama. Stoga moramo imati na umu stalno, a napose uoči Dana žena, kako je cijeniti i voljeti same sebe iznad svega najvažnija lekcija koju valja naučiti i koju ćemo učiti one koje dolaze poslije nas.
Da, mnoge od nas žele da svaki dan bude „Dan žena“, da svaki dan budu voljene, poštovane, ravnopravne… I tako to treba biti! Otkuda onda toliko nasilja nad ženama, neravnopravnosti u obitelji i društvu? Možda upravo stoga što umanjujemo značenje Dana žena i njegovu snažnu simboličku vrijednost. Ovaj je praznik znak i upozorenje da žene moraju moći odabrati kako će živjeti, da se imaju pravo ostvariti i privatno i u društvu, da imaju pravo javno djelovati. Kolike su se generacije borile upravo za ta prava, a mi ih još uvijek za neke žene tražimo! To je poruka onima koji tako olako relativiziraju značenje „8. ožujka“.
Iako vrijeme u kojem živimo još uvijek nije pružilo ženama pravo na dostojanstvo i ravnopravnost, ovim ciljevima žene i dalje teže, diljem svijeta. I na tom putu ne smije nitko stajati i podizati neke nove barijere. Svjesne da žene u mnogim kulturama nemaju ni ono što mi imamo, moramo težiti k ostvarivanju svojih ciljeva, a to ćemo moći samo ako smo dovoljno odlučne.
U toj misiji ostvarivanja osnovnih ženskih prava na dostojanstvo i ravnopravnost želim nam svima
SRETAN DAN ŽENA!

Hrvojka Stantić
Forum žena DSHV-a

 

Ostale vijesti