DSHV pozdravlja odluku Senata Sveučilišta u Zagrebu da uvede kvote za upis studenata za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini pozdravlja odluku Senata Sveučilišta u Zagrebu
da ponovno uvede kvote za upis studenata prvih godina studija za Hrvate izvan Republike
Hrvatske. Naime, prema Odluci o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih
i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini
2018./2019. od 13. ožujka, predviđene su i posebne upisne kvote koje se odnose na pripadnike
hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici
Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj
Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i na Hrvate
iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke. U navedenoj upisnoj kvoti
moći će se upisati samo oni kandidati koji uz definirane uvjete upisa, u ak. god. 2018./2019. prvi
puta upisuju prvu godinu studija.
Za Hrvate u Republici Srbiji ova odluka je od velike važnosti, jer nam iskustvo pokazuje
da je, prije svega, zbog značajnih razlika u nastavnim planovima i programima, broj mladih koji
upisuju studije u Republici Hrvatskoj gotovo zanemariv. Na ovaj, pak, način vjerujemo da će broj
budućih studenata iz hrvatske zajednice u Vojvodini na zagrebačkom Sveučilištu biti povećan.
Ovom odlukom Republika Hrvatska je nakon više od 10 godina opet očitovala inkluzivni odnos
spram Hrvata izvan Hrvatske, uvažavajući njihove stvarne interese i potrebe.
Stoga DSHV zahvaljuje Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske
na aktivnostima na planu zagovaranja prosvjetnih vlasti da se ovaj institut ponovno uvede.
Ujedno ističemo kako se ova odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu može smatrati i posljedicom
višegodišnjeg zalaganja i Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini na ovome planu, budući da
nam je stalo da se mladi Hrvati iz Srbije, napose kada je riječ o nacionalno-identitetskim
smjerovima, obrazuju u Hrvatskoj.
Tomislav Žigmanov,
predsjednik

 

Ostale vijesti