DSHV pozdravlja otvaranje novih poglavlja i ukazuje na postojeće probleme

Subotica, 12. prosinca 2017.

 

 

Priopćenje predsjednika DSHV-a u vezi otvaranja novih pregovaračkih poglavlja

 

DSHV pozdravlja otvaranje novih poglavlja i ukazuje na postojeće probleme

 

U svoje osobno ime i u ime DSHV-a pozdravljam „zeleno svjetlo“ koje je Republika Srbija dobila od Europske unije za otvaranje dvaju novih pregovaračkih poglavlja o pravu privrednih društava i o ekonomskim odnosima s inozemstvom. Ovakve vijesti svakako ohrabruju i dodatno pokazuju da Republika Srbija treba posvećeno nastaviti s dugotrajnim i kompleksnim procesom EU integracija.

Također podsjećamo da je i otvaranje ovih poglavlja došlo kao politička odluka zemalja članica EU, te da još uvijek postoje rezerve kada su u pitanju događaji i procesi u dva najbitnija pregovaračka poglavlja 23 i 24 koja se odnose na osnovna ljudska prava i sigurnost. U svom polugodišnjem izvješću Europske komisije upućenom zemljama članicama u kojemu se analizira i uspješnost provedbe akcijskih planova, s pravom se konstatira kako u Akcijskom planu za poglavlje 23 ima kašnjenja. Podsjećamo da su pojedine članice EU, kao što su Njemačka, Francuska, Švedska, Velika Britanija i Hrvatska, imale stanovite rezerve kada je riječ o otvaranju poglavlja 33 koje se odnosi na financije i pitanja vezana uz proračun. Osim navedenih država, i pojedine druge članice Unije, koje su bile za to da se otvori i treće poglavlje, izrazile su rezerve nakon razmatranja polugodišnjeg izvješća koje se odnosi na poglavlja 23 i 24.

DSHV ima dužnost podsjetiti kako postoji iznimno veliki zastoj i nevoljnost države kada je u pitanju rješavanje pitanja prava nacionalnih manjina odnosno unaprjeđenje položaja nacionalnih manjina, u ovom slučaju pripadnika hrvatske manjine. Ključni zakoni koji reguliraju manjinsko područje još uvijek čekaju izmjene, a prijedlozi koji su dostavljeni predstavnicima nacionalnih manjina ne odgovaraju stvarnim potrebama zajednica, niti idu ukorak s procesom EU integracija i ne slijede europske standarde.

Za hrvatsku manjinu je posebice osjetljivo to što još uvijek izostaje volja države za adekvatnom integracijom manjina u društveni i politički sustav Republike Srbije, zatim za uređivanje položaja pripadnika nacionalnih manjina kroz poseban zakon, osiguravanje instituta zagarantiranog mandata kao modela sudjelovanja predstavnika manjina u procesima donošenja odluka, te razmjernu predstavljenost predstavnika hrvatske manjine u tijelima javne uprave.

DSHV kao stranka europske orijentacije, koja od svog osnivanja promovira europske vrijednosti, ima zadaću upozoriti na probleme koji se pojavljuju, ali i za koje vjeruje da će se s procesom EU integracija primjerenije rješavati. Kao proeuropska stranka, DSHV svakako teži biti konstruktivan partner u kompleksnom procesu EU integracija i svakako će nastaviti davati svoj doprinos kako bi i domicilna država hrvatske manjine postala dijelom velike europske obitelji.

 

Tomislav Žigmanov, v. r.

predsjednik 

 

 

Ostale vijesti