In memoriam – Zvonimir Pelajić (Plavna, 1950. – Plavna, 2016.)

In memoriam – Zvonimir Pelajić (Plavna, 1950. – Plavna, 2016.)

Zvonimir Pelajić, istaknuti član hrvatske zajednice u Vojvodini i kulturni djelatnik, rođen je 1950. u Plavni. Srednju glazbenu školu, teoretski odjel, završio je u Osijeku, a prvi stupanj Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu. Potom je radio dvije godine u Višegradu (BiH), a zatim se vraća u svoje rodno mjesto, gdje predaje glazbenu kulturu u mjesnoj osnovnoj školi sve do umirovljenja. Sa suprugom Kajom ima dvije kćerke.

U život hrvatske zajednice aktivno je uključen od 1990., kada postaje jedan od osnivača Mjesnog odbora Demokratskoga saveza Hrvata u Vojvodini te dopisnik stranačkog lista „Glas ravnice“. Imao je velikih neprilika 1990-ih godina, bio je izložen brojnim prijetnjama zbog angažmana u DSHV-u. Jedan je od ključnih inicijatora osnutka Hrvatskog kulturno prosvjetnog društva „Matoš“ u Plavni (2008.), u kome je bio vidljivo angažiran sve do smrti.

Od početka ponovnog izlaženja Hrvatske riječi (2003.) postaje redoviti dopisnik ovoga tjednika iz južnog Podunavlja. Osim priloga o raznim događanjima nastojao je pridonijeti hrvatskoj zajednici vlastitim razmišljanjima i pogledima, te pisanjem članaka o pojedinim, često prešućivanim velikanima, čija su djela i zasluge zanemarene u hrvatskoj i široj zajednici. Zbog toga je na njegovu inicijativu i nastala manifestacija Dani dr. Josipa Andrića i A. G. Matoša, koja se svake godine održava u Plavni.

Prilozi su mu objavljeni u Godišnjaku za znanstvena istraživanja i Časopisu za književnost i umjetnost Nova riječ (Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata), Leksikonu podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca (Hrvatsko akademsko društvo), katoličkom mjesečniku Zvonik. Više puta je izlagao na znanstvenim skupovima i okruglim stolovima, kao što su: Dani Balinta Vujkova u Subotici, Međunarodni okrugli stol Urbani Šokci u Somboru i Osijeku, Međunarodni skup o pasionskoj baštini, a uz to je sudjelovao u predstavljanju knjiga na književnim večerima. Iznimno je bio angažiran u istraživanju kulturne baštine šokačkih Hrvata u Bačkoj. Koautor je monografije Matoš, tiskane u povodu pete obljetnice rada ove udruge. U župnoj crkvi sv. Jakova u Plavni više je godina djelovao kao zborovođa i orguljaš.

Dobitnik je priznanja „Dr. Josip Andrić“ za doprinos hrvatskoj kulturi koje mu je dodijelilo Hrvatsko nacionalno vijeće 2014. prigodom proslave Dana izbora za prvo Hrvatsko nacionalno vijeće. U više mandata je bio član Upravnoga odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, a u aktualnome i njegov dopredsjednik.

Zvonimir Pelajić je, nakon kratke i teške bolesti, preminuo u nedjelju, 28. veljače u Plavni. Sprovod će biti održan u utorak, 1. ožujka na mjesnom groblju u Plavni.

Smrću Zvonimira Pelajića hrvatska je zajednica izgubila velikog čovjeka, vjernog supruga i dobroga oca, čovjeka kojega je resila principijelnost u držanju, požrtvovnost u radu, samozatajnost i posvećenost boljitku Hrvata u Vojvodini.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

Neka mu je laka plavljanska zemlja!

 

Ostale vijesti