Izborna platforma DSHV-a za lokalne izbore u Subotici

Izborna platforma DSHV-a za lokalne izbore u Subotici

Naš temelj – naša budućnost!

U susret lokalnim izborima u 2024. godini, Demokratski savez Hrvata u Vojvodini (DSHV) s ponosom predstavlja svoju izbornu platformu, temeljenu na dubokom razumijevanju potreba i izazova s kojima se suočava hrvatska zajednica u Vojvodini. Naša je misija izgraditi društvo koje vrednuje raznolikost, promiče pravednost i osigurava prosperitet za sve svoje članove, posebice za pripadnike hrvatske zajednice. Kroz našu dugogodišnju posvećenost i rad, stekli smo jasnu viziju puta koji vodi ka ostvarenju ovih ciljeva, uz nepokolebljivu vjeru u načela demokracije, jednakosti i solidarnosti.

U ovom ključnom trenutku, kada se temeljne vrijednosti našeg društva iskušavaju kao nikada prije, DSHV stoji čvrsto u obrani interesa hrvatske zajednice, te istodobno zagovara inkluzivnost i međusobno poštovanje među svim zajednicama u Vojvodini. Naša platforma odražava ambiciju da se suočimo s trenutačnim izazovima, ali i predvidimo buduće prilike za rast i razvoj. Našim programom želimo poslati jasnu poruku: budućnost Vojvodine i svako jedinice lokalne samouprave leži u njenim ljudima, njihovoj kreativnosti, radu i sposobnosti da zajedno grade bolje sutra, bez politika koje nekoga isključuju.

Platforma DSHV-a za lokalne izbore 2024. temelji se na deset ključnih točaka koje obuhvaćaju spektar ključnih pitanja na koja možemo dati rješenja – od obrazovanja, kulture i gospodarstva, do infrastrukture, zdravstva i socijalne zaštite i drugih usluga. Svaka od ovih točaka razrađena je s ciljem adresiranja specifičnih potreba hrvatske zajednice, ali i doprinosi općem napretku cijele države, ali i svake lokalne zajednice. Kroz ovu platformu, DSHV želi osigurati da se glas hrvatske zajednice jasno čuje i da se njene potrebe i prava učinkovito zastupaju na svim razinama vlasti.

 

Deset točaka izborne platforme

 

  1. Zaštita prava nacionalnih manjina: Učvršćivanje pravne i institucionalne podrške za zaštitu prava hrvatske zajednice, uključujući pravo na obrazovanje, korištenje jezika, pristup medijima na materinjem jeziku, i aktivno sudjelovanje u političkom životu, uz stalno insistiranje na razmjernoj zastupljenosti Hrvata u tijelima u ustanovama javne uprave na lokalnoj razini, imperativ je i mjera očuvanja naših temeljnih prava i sloboda.

 

  1. Jačanje obrazovnog sustava na hrvatskom jeziku: DSHV se zalaže za sveobuhvatno jačanje i razvoj obrazovanja na hrvatskom jeziku kroz povećanje financijskih i materijalnih resursa, razvoj novih kurikuluma i osiguravanje kvalitetnih uvjeta za učenje i poučavanje. Osnutak Hrvatskog školskog centra sa sjedištem u Subotici i dalje je prioritet u području obrazovanja, kao i dostupnost usluga jaslica i vrtića napose u seoskim naseljima. Cilj je osigurati da svako dijete i mlada osoba ima pristup visokokvalitetnom obrazovanju na svom materinjem jeziku, što je temelj ne samo za očuvanje vlastitoga identiteta nego i osposobljenosti da kao čovjek i građanin može kvalitetno odgovarati na sve izazove u životu.

 

  1. Očuvanje i razvoj hrvatske kulture i tradicije: Osnivanje i podupiranje rada kulturnih centara, kulturnih ustanova i drugih institucija koje promiču hrvatsku kulturu i umjetnost, ključno je za očuvanje našeg identiteta. Obogaćivanje sadržaja kulturnih institucija koji se izravno odnose na hrvatske sastavnice, uz zapošljavanje novog kvalificiranog kadra, i dalje će biti naši politički zahtjevi. Osnutak Drame na hrvatskom pri subotičkom Narodnom kazalištu na prvom nam je mjestu, kao i trajno rješavanje pitanja prostora za rad Hrvatskog kulturnog centra „Bunjevačko kolo“. Programi kulturnih manifestacija, radionica i izložbi trebali bi postati redoviti događaji koji okupljaju zajednicu i šire znanje o hrvatskoj kulturnoj baštini. Isti trebaju biti na mapi kulturnih priredaba u lokalnim zajednicama i biti informativno pokrivani u svim lokalnim medijima.

 

  1. Razvoj komunalne i ine infrastrukture: Prioritet DSHV-a je ulaganje u komunalnu i inu infrastrukturu koja poboljšava kvalitetu života, uključujući obnovu i gradnju novih cesta, asfaltiranje putova i ulica, jednake uvjeta rada vrtića i škola, zdravstvenih ustanova i dostupnost i kvaliteta komunalnih usluga. Posebna pažnja bit će posvećena ruralnim područjima i malim zajednicama, s ciljem njihove bolje integracije i pristupa uslugama. DSHV će se nastaviti zalagati da plin bude dostupan u svakom naselju, da svi imaju pristup kanalizacijskoj mreži i da napokon jedina tri naseljena mjesta na teritoriju Grada Subotice – Donji i Gornji Tavankut te Mirgeš, konačno dobiju javni vodovod. DSHV će se zalagati za osnutak međudržavnog savjeta za infrastrukturne projekte Srbije i Hrvatske, koji će zajedno raditi na određivanju velikih prioritetnih infrastrukturnih projekata na pograničnom području dvije zemlje (Srijema, Fruška gora, Bačka, gornje Podunavlje) koji će biti financirani iz fondova Europske unije.

 

  1. Zdravstvena zaštita: Osiguravanje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga, posebno u ruralnim i manje razvijenim područjima, prioritet je koji zahtijeva ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu, obuku medicinskog osoblja i preventivne zdravstvene programe. Svaki Dom zdravlja mora imati zubara, pedijatra i ginekologa.

 

  1. Socijalna zaštita i usluge: Razvoj programa socijalne zaštite za najranjivije skupine, uključujući starije osobe, osobe s invaliditetom i obitelji u potrebi, ključan je za izgradnju inkluzivnog društva koje brine o svim svojim članovima. DSHV predlaže mjere koje uključuju financijsku podršku, pristup uslugama i integracijske programe.

 

  1. Gospodarski razvoj i zapošljavanje: Fokus na razvoju malog i srednjeg poduzetništva, poticanje investicija u hrvatske zajednice i stvaranje novih radnih mjesta, posebno za mlade, suštinski su za ekonomski razvoj. DSHV će predlagati mjere za olakšavanje poslovnog okruženja, pristup financijskim sredstvima i obuci za poduzetnike, s ciljem oživljavanja lokalne ekonomije i smanjenja odlaska mladih. DSHV će raditi na snažnijem povezivanju sa svim hrvatskim tvrtkama koje su prisutne u Srbiji, a koje su okupljene oko Hrvatske gospodarske komore sa sjedištem u Beogradu. Vjerujemo da je to dobar pravac za uključivanje malih lokalnih poduzetnika u lanac dobavljača velikih hrvatskih tvrtki.

 

  1. Podrška poljoprivredi: Poljoprivreda je kralježnica mnogih hrvatskih zajednica u Vojvodini. DSHV zagovara programe podrške koji uključuju povećanje subvencija, napose za mlade, zatim razvijanje programa edukaciju i pristup modernim tehnologijama, s ciljem povećanja produktivnosti i konkurentnosti naših poljoprivrednika na tržištu. DSHV smatra da je IPARD program Europske unije velika neiskorištena šansa za lokalne poljoprivrednike. DSHV ima kadrove koji mogu pomoći u osiguravanju ovih fondova za naše poljoprivrednike. Nastavit ćemo i dalje raditi na ostvarivanju pretpostavki za programe podrške poljoprivrednicima iz Republike Hrvatske.

 

  1. Očuvanje okoliša: Promicanje održivog razvoja i zaštite okoliša kroz edukaciju, projekte obnovljivih izvora energije i reciklaže, te očuvanje prirodnih staništa i zaštićenih područja koje je osnova lokalne ekonomije, što je vitalno za očuvanje našeg prirodnog bogatstva za buduće generacije. DSHV se zalaže za aktivno uključivanje zajednice u ekološke projekte i inicijative.

 

  1. Jačanje lokalne samouprave i participativne demokracije: Poticanje aktivnog sudjelovanja građana u odlučivanju, transparentnost lokalne uprave i efikasnost u pružanju usluga, temelji su za izgradnju povjerenja između vlasti i građana. DSHV se zalaže za mehanizme koji omogućavaju veću uključenost zajednice u kreiranje i provođenje lokalnih politika.

 

Ustrajni jesmo!

U temelju naše izborne platforme leži nepokolebljiva posvećenost napretku i dobrobiti hrvatske zajednice u Vojvodini. Svjesni smo izazova koji predstoje, ali i čvrsto vjerujemo u stručnost, predanost i sposobnost naših kadrova da ih prebrode. DSHV stoji kao jamac zaštite prava i interesa Hrvata, te kao pouzdan partner u izgradnji pravednijeg i prosperitetnijeg društva za sve stanovnike Vojvodine. S povjerenjem i optimizmom gledamo prema budućnosti, spremni surađivati s svima koji dijele našu viziju održivog razvoja, međuetničkog sklada, zajedničkog napretka i podrške interesima i potrebama hrvatske zajednice. Ujedinjeni u različitosti, zajedno možemo ostvariti promjene koje želimo vidjeti u našoj zajednici.

Ostale vijesti