Izjava predsjednika DSHV-a povodom govora mržnje u srbijanskim medijima

U svoje osobno i u ime Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini iskazujem posebnu zabrinutost zbog govora mržnje koji je u srbijanskim medijima i nadalje iznimno raširen. To potvrđuje studija Centra za nove medije Liber pod nazivom „Mediji i ekstremni govor“, koja je pokazala kako u posljednje vrijeme u velikom broju srbijanskih medija dominira neodgovorno, brutalno i grubo širenje etničke netrpeljivosti i šovinizma, što nerijetko zna graničiti s govorom mržnje.

Za pripadnike hrvatske zajednice u Srbiji navedeno je od posebne važnosti, jer je analiza pokazala da se u medijima u Srbiji osobito širi netrpeljivost kako spram Albanaca i Kosova, tako i spram Hrvata i Hrvatske. Također ukazujemo i na to da je Povjerenstvo za praćenje povrede manjinskih prava pri Hrvatskom nacionalnom vijeću tijekom 2016. zabilježilo 311 najnegativnijih medijskih napisa o Hrvatima i Republici Hrvatskoj. U medijima se, naime, pripadnici hrvatskog naroda često nazivaju „ustašama“, što za posljedicu ima stvaranje dodatnog osjećaja straha kod pripadnika hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji i AP Vojvodini. To je zabrinjavajuće tim prije jer istodobno u medijima nedostaje priloga i napisa koji bi za cilj imali upoznavanje šire javnosti o pravima pripadnika nacionalnih manjina i kulturnoj raznolikosti. Ovo je posebno osjetljiv problem za Hrvate jer se moraju u vidu imati i događanja iz 1990-ih godina.

Ističemo također kao veliki problem to što se problemom govora mržnje i netrpeljivosti u srbijanskim medijima bave nevladine udruge i entuzijasti, dok istraživanja relevantnih državnih i znanstvenih srbijanskih institucija manjka. S druge strane, ukazujemo i na to da širenje netrpeljivosti spram hrvatskog naroda i matične im domovine sve češće dolazi ne samo od ekstremno orijentiranih grupa, nego i od uglednih pojedinaca srbijanskog establišmenta i narodnih zastupnika. Podsjećamo da je govor mržnje opasna društvena devijacija koja za cilj ima širenje osjećaja nesigurnosti, straha i netrpeljivosti, a koja često zna rezultirati i fizičkim nasiljem i povlačenjem pojedinaca iz društvenog života zajednice te negiranjem vlastita identiteta, o čemu, na žalost, pripadnici hrvatske zajednice u Republici Srbiji svakako mogu posvjedočiti. Ovakva negativna društvena pojava svakako ne bi smjela imati mjesto u društvu koje teži biti članom velike europske obitelji koja počiva na vrednotama kao što su demokracija, različitost, tolerancija, solidarnost.

 

prof. Tomislav Žigmanov

predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini

 

Ostale vijesti