Izvješće o II.Redovitoj Skupštini MO Stanišić

U skladu sa Odlukom Vijeća DSHV o raspisivanju  izbora u DSHV na svim razinama, MO Stanišić je održala II. Redovitu skupštinu MO 23.rujna 2015. u Domu kulture Stanišić.

O vremenu održavanja skupštine e-mailom su obaviješteni Ured DSHV u Subotici i kandidat za predsjednika Tomislav Žigmanov.

 

Na Skupštini su donijete sljedeće odluke i zaključci :

 1. Usvaja se Izvješće o radu MO za period 2011.-2015. koje je podnio predsjednik Odbora MO Ivan Karan .
 2. MO Stanišić je zadovoljna suradnjom s Hrvatskim kulturnim društvom “Vladimir Nazor” Stanišić.
 3. MO Stanišić podržava rad sadašnjeg saziva Hrvatskog nacionalnog vijeća i zadovoljna je odnosom HNV, NIU Hrvatska riječ i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata prema manifestacijama koje organizira HKD “V.Nazor” Stanišić.
 4. MO Stanišić izražava nezadovoljstvo zbog načina pripreme i sprovođenja Izvanrednih skupština u MO u Somboru i Podružnici Sombor.
 5. MO Stanišić izražava nezadovoljstvo zbog nedopustivog kašnjenja konstitutivne sjednice Odbora Podružnice Sombor, koja je umjesto u roku od 15 dana održana nakon 3 mjeseca.
 6. MO Stanišić izražava nezadovoljstvo zbog nerada Odbora Podružnice Sombor, zahtijeva da se poštuju stranačka akta, da se članovi raspuštenih organizacija Sombor III, Bezdan i Bereg uključe u rad najbližih MO do sprovođenja izbornih aktivnosti u tim MO.Također zahtijeva da Odbor Podružnice započne rad na terenu i reaktivira te MO.
 7. MO Stanišić izražava nezadovoljstvo zbog nerada članova Podružnice Sombor , izabranih ili imenovanih na funkcije u lokalnoj samoupravi.
 8. MO Stanišić izražava nezadovoljstvo zbog nerada Podružnice, od reaktiviranja 2006 -pa do sada, na prisutnosti u lokalnim pisanim i elektroničkim medijima, te zbog toga i na potpunoj neprepoznatljivosti na političkoj mapi Sombora.
 9. MO Stanišić izražava nezadovoljstvo zbog nepoštovanja stranačkih akata na svim razinama:neizvršavanja odluka najvišeg organa stranke-Vijeća DSHV-a, kandidiranja za funkcije nekih osoba koje time krše Zakone Srbije i stranačka akta,  nepoštovanja nadležnosti  kod razvijanja međunarodne suradnje, nepoštovanja Pravilnika o financiranju stranke jer doprinose nisu redovito uplaćivali najviši dužnosnici stranke,nesprovođenja izbora u skladu sa Pravilnikom o izborima i Statutom stranke.
 10. MO Stanišić je zadužila članove da aktivno učestvuju na pripremi Redovite skupštine Podružnice DSHV Sombor, kao što su radili i na Redovitoj Skupštini održanoj 2012.
 11. MO Stanišić  traži da izbori za predsjednika Podružnice DSHV Sombor budu tajni.
 12. Nedolazak predsjednika stranke i kandidata kojeg je on predložio za predsjednika,jedino na skupštinu MO Stanišić će olakšati opredjeljivanje kod glasovanja na Skupštini DSHV-a.
 13. Usvojen je jednoglasno Plan rada MO za period 2015.-2019. godina koji je predložio Ivan Karan.

 Izbori

 

1.Za predsjednika MO kao jedini kandidat jednoglasno je izabran Ivan Karan.

 

2.Izabrani su članovi Odbora MO-dopredsjednica Vanja Klinac, tajnik Savo Tadić, rizničarka Kristina Gundić,članovi Ana Crnković,  Damir Brkić, Anđelka Tadić.

3.Izabrani su izaslanici za Redovitu kupštinu Podružnice DSHV Sombor i Skupštinu DSHV-a:  Ivan Karan (ide direktno kao predsjednik MO), Savo Tadić, Vanja Klinac, Kristina Gundić,  Ana Crnković, Anđelka Tadić.

4.Kandidat za Odbor Podružnice Sombor je Savo Tadić.

Kandidatkinja za Odbor Foruma žena Podružnice Sombor je Vanja Klinac.

Kandidat za Odbor Mladeži Podružnice Sombor je Danijel Tadić.

 

 

U Stanišiću  23.rujna 2015.

Predsjednik MO Stanišić

Ivan Karan v.r.

 

Ostale vijesti