IZVJEŠĆE O RADU MO DSHV NOVI SAD

Mjesna organizacija DSHV-a Novi Sad je jedna od najmlađih mjesnih organizacija. Osnovana je sa ciljem da pripadnicima hrvatske zajednice sa ovih prostora pokuša ponuditi da se identificiraju, odnosno angažiraju i u političkom smislu. Taj pokušaj još uvijek traje i trajaće, budući da smo svjedoci burnih događaja na ovim prostorima, koji dakako, imaju izravne veze sa hrvatskom zajednicom, odnosno sa ostvarivanjem pojedinih manjinskih prava, bilo individualnih, bilo kolektivnih.

U proteklom periodu, aktivnosti naše mjesne organizacije, su bile i više nego skromne, ali niti u jednom bitnijem događaju vezanom za hrvatsku zajednicu, nismo izostali. Tako smo organizirano ili pojedinačno, sudjelovani u obilježavanju obljetnice naše stranke, sudjelovali u aktivnostima u povodu izbora Hrvatskog nacionalnog vijeća, upisu pripadnika hrvatske zajednice u poseban popis birača, i dr.

Na ruku nam nisu išle, ne samo političke okolnosti u kojima stranka djeluje posljednjih godina, nego i ekonomska situacija, tako da smo umjesto progresa stranke, bili prinuđeni baviti se time da koliko-toliko očuvamo kontinuitet rada i postojanja.

Ako ništa, barem smo u tome uspjeli, sačuvali smo jezgru stranke u Novom Sadu, sačuvali smo ovaj prostor, koji ma koliko bio skroman, ipak pruža kakve-takve mogućnosti, budući da smo osigurali sasvim dovoljne materijalne resurse za rad stranke. U administrativnom smislu, smo donekle osposobili rad ovog ureda, ali na žalost on je češće zatvoren nego li otvoren. U budućem vremenu i to će biti jedan od izazova, kako bi se osigurale pretpostavke za povećanje broja članova, te za generiranje novih aktivnosti.

Kao što rekoh, sačuvali smo jezgru, s tim u svezi, istaknuo bih da kao i u svemu, i u radu političke stranke najvažniji su ljudi, a to ste svi vi ovdje prisutni, kao i mnogi koji nisu mogli doći, ali dijele sa nama ista stanovišta.

Osobno sam činio koliko sam mogao, iako znam da je to malo i nedovoljno da bi se mogli očekivati bilo kakvi veći rezultati. U tom kontekstu, svim članovima MO DSHV želim se zahvaliti na suradnji, posebice dosadašnjem rukovodstvu, a budućem rukovodstvu MO DSHV želim poručiti da će u meni i nadalje imati vjernog suradnika, kako bismo svi skupa ostvarili uspješniji rad ove mjesne organizacije i stranke DSHV uopće.

Hvala na pozornosti.

 

Novi Sad, 28.9.2015.

Predsjednik MO DSHV Novi Sad

Mato Groznica

 

Ostale vijesti