Jednoglasna podrška stavovima i djelovanju predsjednika DSHV-a

Jednoglasna podrška stavovima i djelovanju predsjednika DSHV-a

U petak, 27. travnja 2018. godine, u prostorijama Doma DSHV-a u Subotici, održana je XI. sjednica Vijeća Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, na kojoj je bilo riječi o nekoliko
važnih tema. Najprije je Vijeće prihvatilo Informaciju o izvješću ovlaštenog revizora za financijsko poslovanje, podnošenje izvješća i vođenje knjiga DSHV-a, sačinjenu od poduzeća za reviziju „Finodit“ doo iz Beograda. Prema nalazima ove neovisne revizorske institucije, financijsko poslovanje DSHV-a tijekom 2017. godine bilo je potpuno u skladu sa zakonskim propisima. Kako je ocijenjeno mišljenju revizora, „godišnje financijsko izvješće istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuje imovinu, kapital i obveze Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini na dan 31. prosinca 2017. godine, kao i njegove prihode i rashode za godinu koja se
završava na taj dana, u skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, Pravilnika o evidencijama i izvješćima političkog subjekta i računovodstvenim propisima Republike Srbije“. Također, Vijeće DSHV-a je raspravljalo i o obilježavanju 28. obljetnice osnutka DSHV- a, pripremama za izbore za Hrvatsko nacionalno vijeće te o aktualnim događanjima u društvu. Tijekom diskusije o posljednje spomenutoj temi, najviše pozornosti bilo je posvećeno događajima oko presude Žalbenoga vijeća Mehanizma u Hagu od 11. travnja, kojom je Vojislav Šešelj proglašen krivim za progon Hrvata u Vojvodini te osuđen na deset godina zatvora. Vijeće je snažno i jednoglasno podržalo poduzete aktivnosti, mjere i stajališta koje je u javnosti iznosio predsjednik DSHV-a Tomislav Žigmanov i kada je riječ o stavu o presudi i kada je riječ o ponavljanju prijetnji od strane osuđenog ratnog zločinca te iznijelo očekivanja da se istim smjerom vodstvo DSHV-a i nastavi s odlučnim i dosljednim djelovanjem.

Press DSHV

 

Ostale vijesti