Kroz ostvarenu participaciju DSHV-a na lokalnoj razini ka još značajnijem sudjelovanju i korištenju dostupnih sredstava Europske unije

Kroz ostvarenu participaciju DSHV-a na lokalnoj razini ka još značajnijem sudjelovanju i korištenju dostupnih sredstava Europske unije

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini pozdravlja najnoviju odluku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Vlade Republike Hrvatske da podrži tri Interreg prekogranična projekta Hrvatska – Srbija u području energetske učinkovitosti. Ukupna vrijednost odobrenih sredstava iznosi 5,4 milijuna eura. Bliže informacije o odobrenim projektima možete pogledati u nastavku (https://interreg-croatia-serbia.eu/approval-of-3-projects-within-1st-call-for-proposals/).

DSHV kao stožernu stranku Hrvata u Republici Srbiji raduje donesena odluka da se ovi projekti provedu tim prije jer je riječ o gradovima u kojima u značajnoj mjeri žive i vojvođanski Hrvati. Provedba odobrenih projekata pridonijet će većoj energetskoj učinkovitosti javnih ustanova i poduzeća Grada Subotice, Grada Sombora i Grada Novog Sada, što će za posljedicu imati uštedu energije i bolje uvjete rada.

Istodobno želimo skrenuti pozornost da Hrvati, kao nacionalna manjina koja u značajnoj mjeri živi na području Grada Subotice i Grada Sombora, aktivno ne participiraju u radu lokalne administracije niti su snažnije integrirani u strukture lokalne zajednice, dok Grad Novi Sad predstavlja pozitivnu iznimku – Hrvati su zastupljeni u tijelima gradske uprave, uključeni su u procese donošenja odluka i Grad Novi Sad izdvaja značajna financijska sredstava za kulturno stvaralaštvo lokalne hrvatske zajednice i očuvanje kulturnog nasljeđa, osobito vezanog za Katoličku Crkvu.

Za očekivati je da pozitivni pomaci u suradnji između dvaju ministarstava Vlada u Beogradu i Zagrebu mogu biti poticaj i za Grad Sombor i za Grad Suboticu da prekinu s dosadašnjom praksom isključivanja Hrvata iz procesa donošenja odluka i zaprječavanja integracije u strukture lokalne zajednice, kao i aktivne afirmacije i favoriziranja Bunjevaca nehrvata na štetu Hrvata, to jest da će prepoznati mogućnost da preko ostvarene participacije DSHV-a još značajnije sudjeluju i koriste dostupna sredstva Europske unije za razvitak lokalne samouprave kroz programe Europske unije kojima rukovodi Vlada Republike Hrvatske. Ovdje prije svega mislimo na razvitak onih područja i mjesta u kojima živi značajniji broj Hrvata, mjesta čija je komunalna i druga infrastruktura daleko nerazvijenija u odnosu na druga mjesta na teritoriju gradova Sombor i Subotica.

 

   Predsjednik DSHV-a

   Tomislav Žigmanov

Ostale vijesti