Naš temelj – naša budućnost!

Naš temelj – naša budućnost!

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini samostalno izlazi na lokalne izbore u Gradu Somboru, na izbornoj listi „Za pravedni Sombor – DSHV – Tomislav Žigmanov“, koja se na glasačkom listiću nalazi pod rednim brojem 3. Na području Grada Sombora Hrvati su druga po brojnosti nacionalna manjina, koja, pak, daje vrlo značajan i kontinuiran doprinos razvoju gradskog područja, sela i salaša u kojima naši sunarodnjaci žive. U Gradu Somboru su jedina dva naselja u Srbiji s natpolovičnom većinom hrvatskog stanovništva – Monoštor i Bereg. A živimo ovdje – pod svojim imenom, te unutar subetničkih skupina Bunjevaca i Šokaca, kao i potomaka onih Hrvata koji su doseljeni u proteklom stoljeću – vrlo dugo. Skupa sa svima ostalima želimo tako i nastaviti, no isto tako tražimo da se i naš glas čuje u zgradi Županije!

 

Kako bi se to ostvarilo, želimo da lokalna tijela vlasti i sektorske ustanove i organizacije kojima ona upravljaju, u svojem radu uračunavaju i interese naše, hrvatske zajednice, koje će artikulirati, na prvom mjestu, vijećnici u Skupštini grada Sombora iz naših redova.

 

Kakav je to pravedni Sombor? Što u Somboru učiniti kako bi bio pravedniji? Iz vizure pripadnika naše zajednice, i uzimajući u obzir njezine potrebe, naše zalaganje za pravedni Sombor uključivat će snažno djelovanje koje ima ove ciljeve:

 

  1. Pravednost u poštivanju manjinskih prava Hrvata

 

Broj uposlenih Hrvata u svim lokalnim tijelima vlasti, poduzećima, ustanovama i organizacijama mora biti razmjeran udjelu Hrvata u ukupnom stanovništvu Grada. Prema posljednjim podacima, to nije slučaj: ima nas 7,1 % u stanovništvu, a uposlenih Hrvata je samo osam, što je 4,3 % od svih lokalnih uposlenika. Pravednost se mora postići i u poštivanju hrvatskoga jezika u Monoštoru, Beregu i Lemešu, gdje ima status službenog, ostvarivanju prava na proglašenje ustanova kulture od nacionalnog značaja, poštivanju ostalih posebnosti koje su zakonski regulirane, ali i prednosti koje donosi hrvatski živalj, primjerice u mrežama suradničkih odnosa koje Sombor, kao pogranično područje, povezuju s Republikom Hrvatskom.

 

  1. Pravednija izgradnja i održavanje infrastrukture i komunalnog sustava

 

Rekonstrukcija i proširenje puta koji povezuje Sombor i Nenadić, te ide prema graničnom prijelazu (Gakovački put), prvi je infrastrukturni posao za koji ćemo se založiti. Biciklističke staze želimo vidjeti razvijene i održavane i u ovom pravcu, ali i u pravcu Bezdanskoga puta i Gradine. Sva sela i salaši moraju imati čistu pitku vodu i kanalizaciju. To je civilizacijsko postignuće – neodrživa je i zdravstveno opasna budućnost uz deponiranje otpadnih voda u septičkim jamama. Naša sela ne smiju imati u svojim atarima smetlišta. U salaškim naseljima napon električne energije trajno mora biti povećan poboljšanjem distributivne mreže kako bi se u njima mogao trajno i nesmetano odvijati život i rad ljudi.

 

  1. Pravednija podrška poljoprivrednicima

 

Status i gospodarska održivost malih poljoprivrednih gospodarstava, a time i obitelji na selu, mora biti zajamčen – on je uvjet opstanka mnogih i na selima i salašima oko Sombora. O tome lokalna samouprava mora napose voditi računa prilikom kreiranja Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta i procedura koje iz njega slijede. Zalagat ćemo se, u tom smislu, za veća izdvajanja iz proračuna Grada Sombora za poljoprivrednike. Sukladno najavama o početku gradnje brze prometnice Bereg – Srpska Crnja, zahtijevat ćemo da se osigura stabilna, i kroz atare kroz koje cesta prolazi, efikasna dostupnost njivama za poljoprivrednike i poljoprivredne strojeve.

 

  1. Pravednija skrb za najpotrebnije

 

Tražit ćemo da se uvedu novi oblici socijalne skrbi usmjereni ka kućanstvima s jednom ili dvije starije osobe, i u udaljenim mjestima. Takva kućanstva su na margini društvenog interesa u sadašnjem kontekstu jake depopulacije, nisu u mogućnosti servisirati stare u sadašnjem sustavu skrbi, a ne daju da se ugase naša sela te s pravom traže kontinuiranu službu koja pruža osnovne socijalne usluge.

 

  1. Pravednije obrazovanje

 

Tražit ćemo da se u Monoštoru, gdje je to najpotrebnije, otvore jaslice. Podrška grada Sombora obrazovanju na hrvatskom jeziku, koje postoji u Monoštoru u školskom sustavu (osnovna škola i osnovna glazbena škola), te u Somboru u izvanškolskom, mora biti kontinuirana, uz poticaje da se ona širi i razvija.

 

  1. Pravedniji doprinos zaštiti okoliša i prirode

 

Cijeneći mjesto i okruženje koje Sombor, kao podunavski grad ima, putem prostornog planiranja tražit ćemo da se Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje“ i njegovi obodi sačuvaju od devastirajuće urbanizacije. Tražit ćemo održivo rješavanje pitanja vikend-naselja i zaustavljanje ilegalne gradnje, ali i odgovarajuću komunalnu skrb za vikend naselja. Naš grad, sela i salaši moraju opravdavati pozitivnu reputaciju koju imaju kada je priroda u pitanju te sve nadležnosti lokalnih tijela treba staviti u funkciju poticanja očuvanja takvog stanja. Sombor na svom teritoriju ima čak dva prirodna područja pod zaštitom UNESCO-a, što traži i dodatne napore lokalnih tijela u upravljanju tim prostorom.

 

  1. Pravednije turističko otvaranje Sombora

 

Inzistirat ćemo na obnovi banje u Lemešu. Veliki potencijal koji geotermalne vode imaju ne smije i dalje biti marginaliziran. Tražit ćemo odgovarajuće infrastrukturno uređenje prilaza Specijalnom rezervatu prirode „Gornje Podunavlje“ iz Monoštora i Berega te opremanje tih dvaju turističkih info centara na dobrobit i lokalnih ljudi. Tako ćemo povezati lokalnu ponudu u selima u sustav ekoturizma, čiji razvitak je za područje bačkog Podunavlja velika prilika, često nedovoljno korištena. Zalagat ćemo se za osiguranje potrebnih pretpostavki za turističko otvaranje Sombora poticanjem jačanja smještajnih kapaciteta, koji su u gradu već dugo daleko ispod dovoljnih.

 

  1. Pravednija ulaganja u sakralnu baštinu

 

Tražit ćemo redovitu skrb za sakralne objekte Katoličke Crkve: crkve, kapele, križeve krajputaše, statue i kipove – oni su odavno dio zajedničke baštine lokalne sredine, kulturološki marker po kojem su Sombor i okolica poznati. Njihova primjerena valorizacija te stručno očuvanje i obnova vrijedni su stalnih lokalnih ulaganja.

 

  1. Pravedniji poticaji civilnom društvu

 

Tražit ćemo veća i pravednije raspoređena izdvajanja iz proračuna Grada Sombora za udruge nacionalnih manjina. Zbog lokalnih potreba, koje nisu manje no ranije, tražit ćemo da se obnove i zamijene vatrogasna vozila koja su u vlasništvu lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava.

 

  1. Pravednija suradnja s Republikom Hrvatskom i prekogranična suradnja u EU projektima

 

U svim navedenim područjima, DSHV će snažno zagovarati suradnju lokalnih tijela s institucijama, tijelima i gospodarskim subjektima u Republici Hrvatskoj. To uključuje mjere za olakšavanje poslovnog okruženja, pristup financijskim sredstvima i obuci za poduzetnike, s ciljem oživljavanja lokalne ekonomije i smanjenja odlaska mladih. DSHV će raditi na snažnijem povezivanju s hrvatskim tvrtkama u Srbiji. Vjerujemo da je to dobar pravac za uključivanje malih lokalnih poduzetnika u lanac dobavljača velikih hrvatskih tvrtki. Registar gospodarstvenika Hrvata u Srbiji, koji već postoji, bit će u tome od pomoći. U već postojećim i novim prekograničnim aktivnostima Grada Sombora vidimo nezaobilazno mjesto mjesnih Hrvata – radi jačanja naših lokalnih zajednica i zadovoljenja potreba držimo da moramo biti uključeni u sve aktivnosti prekogranične suradnje s Republikom Hrvatskom, napose one koje financira EU.

 

Ustrajni jesmo!

U temelju naše izborne platforme leži posvećenost napretku i dobrobiti hrvatske zajednice u Vojvodini. Svjesni smo izazova koji predstoje, ali i čvrsto vjerujemo u stručnost, predanost i sposobnost naših kadrova da ih prebrode. DSHV stoji kao jamac zaštite prava i interesa Hrvata te kao pouzdan partner u izgradnji pravednijeg i prosperitetnijeg društva za sve stanovnike Vojvodine. S povjerenjem i optimizmom gledamo u budućnost, spremni surađivati sa svima koji dijele našu viziju održivog razvoja, međuetničkog sklada, zajedničkog napretka i podrške interesima i potrebama hrvatske zajednice. Ujedinjeni u različitosti, zajedno možemo ostvariti promjene koje želimo vidjeti u našoj zajednici.

Ostale vijesti