NE SLAVI SE NIKAKAV JUBILEJ, JER „JUBILEJ“ NE POSTOJI!

Izjava za javnost Tomislava Žigmanova, člana Izvršnog odbora zaduženoga za informiranje Hrvatskog nacionalnog vijeća od travnja 2003. do ožujka 2005., glede najavljene „Proslave jubileja 15 godina emitovanja programa na hrvatskom jeziku na TV Vojvodina“

Koncem studenoga u dijelu javnosti unutar hrvatske zajednice pojavila se informacija kako jedna hrvatska kulturna udruga iz Novoga Sada kani sredinom prosinca prirediti „proslavu jubileja 15 godina emitovanja programa na hrvatskom jeziku na TV Vojvodina“. Ostavljajući po strani pitanje ima li pravo netko tko nema nikakvih relevantnih veza s informiranjem na hrvatskom jeziku niti je dao svoj značajniji doprinos njegovoj uspostavi i razvoju, samostalno, dakle mimo mjerodavnih institucija i tijela unutar hrvatske zajednice te onih na koje se to neposredno odnosi, „pompezno“ najaviti organizaciju „proslave jubileja 15 godina emitovanja programa na hrvatskom jeziku na TV Vojvodina“, ovim putem želim energično osporiti činjenicu osnovnoga povoda proslave, budući da povijesno trajanje „emitovanja programa na hrvatskom jeziku na TV Vojvodina“ ne postoji 15 godina! To želim učiniti tim prije jer sam prije 15 godina bio ne samo aktivni sudionik nego i svjedok brojnih procesa u prostoru informiranja na hrvatskome (osnutak NIU „Hrvatska riječ“, organizacija i razvoj informiranja u elektroničkim medijima, ponajprije program Radio Subotice na hrvatskome, te član Izvršnog odbora zaduženoga za informiranje prvog saziva HNV-a od travnja 2003. do ožujka 2005.). Naime, kada je riječ o informiranju na materinskom jeziku pripadnika hrvatske zajednice u Srbiji nakon 2000. godine, prvo što treba istaknuti jest da su oni ovo pravo ostvarivali, i u elektroničkim i tiskanim medijima, u odnosu na druge nacionalne manjine u Vojvodini u nejednakom obimu, uz stalnu izgradnju i razvijanje vlastitoga medijskog prostora i uz stanovita ometanja i zaprječavanja od pojedinih čimbenika. Naime, većina medijskih proizvoda na hrvatskome, napose u području elektroničkih medija, osnovano je nakon 2000., i to prije svega zahvaljujući inicijativama koje su dolazile od institucija hrvatske zajednice, koje su bile slabo ili nikako podržane od državnih institucija. Tako je i Televizija Novi Sad bila prvi, ali samo emiter vanjskih produkcija televizijskih emisija na hrvatskome jeziku: prva polusatna emisija, pod nazivom „TV divani“, emitirana je 20. srpnja 2001. na Drugom programu TV NS u neovisnoj produkciji Udruge za pozitivnu komunikaciju „Klub 21“ iz Subotice. Dakle, bilo je to prije više od 16 godina! Emitirana je svakoga drugog tjedna, glavni urednik je bio Josip Stantić, a financirana je od strane donatora, prije svega iz pomoći Republike Hrvatske. Emisiju je kasnije reemitiralo još nekoliko lokalnih televizijskih stanica u Vojvodini (iz Sombora, Šida, Subotice…). Također, valja istaknuti kako su u dijelu produkcije televizijskih emisija na hrvatskome, od 2001. godine realizirane 4 inicijative proizvodnje polusatnih tjednih ili dvotjednih emisija na hrvatskome jeziku („TV divani“, „Kronika“, „Tragom hrvatskim“ i „TV Hrvatska riječ“), koje su bile emitirane mahom na lokalnim TV postajama. Sve su producirale neovisne udruge iz Subotice (Udruga za pozitivnu komunikaciju „Klub 21“, „Z Video“ i „Cro Media“, te NIU „Hrvatska riječ“) i imale su simboličnu financijsku potporu Republike Srbije. U tom smislu, navedene inicijative glede informiranja na hrvatskome putem televizije, koje su dolazile isključivo od hrvatskih institucija i organizacija i rezultati koji su postignuti, ne mogu se smatrati ostvarivanjem prava na informiranje na vlastitom jeziku budući da je izostajalo njegovo sukladno financiranje i primjeren institucionalni okvir. No, glede najavljene „proslave jubileja 15 godina emitovanja programa na hrvatskom jeziku na TV Vojvodina“ valja upozoriti kako ubrzo – upravo prije 15 godina! – nastaju i ozbiljne poteškoće glede reemitiranja „TV divana“. Naime, nakon promjene rukovodstva u Radio televiziji Novi Sad u prvoj polovici 2002. javljaju se sljedeći problemi – cenzuriraju se pojedine emisije (npr. zbog izjave subotičkoga franjevca, patera Marijana Kovačevića – on je, naime, u svojoj izjavi rekao kako smatra da su Bunjevci Hrvati, što je bilo dovoljno da se emisija skine s programa i ne emitira niti naknadno), ukidaju se reprize, smijenjen je prvi urednik Josip Stantić, a od svibnja 2002. nije imala fiksni termin emitiranja, bilo je emitiranja i nakon ponoći. Želimo vjerovati da se takvo stanje s „emitovanjem“ informativnih sadržaja na hrvatskome na TV Novi Sad koje je bilo prije točno 15 godina sada ipak ne želi proslaviti? Istine radi, valja ukazati kako su problemi s „TV divanima“ nastavljeni i dalje. Emisija od 25. siječnja 2004. godine nije također emitirana zbog sadržaja razgovora s potpisnikom ove izjave o incidentima koji su se u to vrijeme događali spram Hrvata u Vojvodini. Sredinom 2004. emisije nisu emitirane dulje vrijeme a, nakon niza neuspjelih inicijativa, 14. studenoga 2004. generalni direktor RTS-a Aleksandar Tijanić je na HTV-u izjavio kako je naredio da emisija na hrvatskome bude emitirana. Sutradan, 15. studenoga 2004. u Beogradu je potpisan Sporazum između Republike Hrvatske i SiCG o međusobnoj zaštiti manjina, kada predsjednik SiCG Svetozar Marović i premijer Srbije Vojislav Koštunica javno obećavaju da će emisija biti emitirana. Međutim, već 17. studenoga 2004. TV Novi Sad podnosi tužbe protiv urednice emisije Dušice Dulić i Zvonimira Perušića, ravnatelja producentske kuće – NIU „Hrvatska riječ“, radi zabrane govora mržnje (sic!), uz zahtjev za odštetu, u protuvrijednosti, od 10.000 eura (!?). Tužba je povučena u listopadu 2006., no cilj je postignut – institucionalnim zaprječavanjem uspješno su onesmišljavani napori Hrvata da se ostvari jedno od temeljnih manjinskih prava, prava na informiranje na vlastitom jeziku. Inače, na Televiziji Novi Sad sve je vrijeme postojalo šest redakcija (srpska, mađarska, rusinska, slovačka, rumunjska i romska), pristojno kadrovski ekipiranih, čiji se rad financirao iz proračuna. Hrvatska zajednica, iako je druga po brojnosti nacionalna manjina u Vojvodini, počela je tek koncem 2006. i tek djelomice ostvarivati pravo na informiranje na vlastitom jeziku koje se financira iz proračunskih sredstava i uz primjeren institucionalni aranžman na TV Novi Sad! Naime, nakon višegodišnjih nastojanja predstavnika HNV-a i Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, te djelatni interes Republike Hrvatske, ostvarene su sve pretpostavke za proizvodnju i produkciju na TV Novi Sad dvadesetpetominutne dvotjedne emisije TV „Prizma“, čiji je urednik bio novinar Dragan Jurakić. Informiranje na hrvatskome na Televiziji Vojvodine tada postaje sastavni dio povijesti ove informativne ustanove, a u punom opsegu tek od ožujka 2010. godine kada je novoformirano hrvatsko uredništvo počelo uređivati desetominutni Dnevnik na hrvatskome jeziku, uz još dvije tjedne polusatne emisije. Drugim riječima, jedino ti događaji mogu biti povodom za obilježavanje „jubileja“ emitiranja programa na hrvatskom na pokrajinskom javnom servisu, zbog čega se ono ne bi smjelo održavati bez, kao što se ovoga puta kani, visoke uključenosti njezina Uredništva na hrvatskome. Sve ostalo počiva na nepoznavanju temeljnih činjenica i predstavlja falsifikat povijesti!

U Subotici, 11. prosinca 2017.
Tomislav Žigmanov

 

Ostale vijesti