Očitovanje predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini u povodu ozbiljnog zastoja u procesu europskih integracija Republike Srbije

Očitovanje predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini  u povodu ozbiljnog zastoja u procesu europskih integracija Republike Srbije

Kao stranka koja je od svoga osnutka privržena procesu europskih integracija Srbije, Demokratski savez Hrvata u Vojvodini izražava veliku zabrinutost što Europska unija ni ove godine nije otvorila niti jedno novo pregovaračko poglavlje s Republikom Srbijom. Kao jedina relevantna politička stranka Hrvata u Republici Srbiji, DSHV je ukazivao na neophodnost kontinuiranog i napredujućeg procesa integracije Srbije u EU, jer u članstvu Srbije u velikoj europskoj obitelji vidimo boljitak kako naše hrvatske zajednice tako i svih građana Republike Srbije.

Za nas je posebno zabrinjavajuće što su najviši europski slžbenici kao razloge za neotvaranje novih poglavlja naveli što su izostale očekivane reforme u području vladavine prava, suzbijanja korupcije, neovisnosti pravosuđa i slobode izražavanja. DSHV je uvijek isticao kako je pitanje ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava ključno za što kvalitetniji proces europskih integracija. Smatrali smo i smatramo da u ovome procesu nikako ne smije biti simuliranih aktivnosti, posebice spram građana koji pripadaju manjinskim zajednicama. Iako smo uvijek nastojali biti pouzdanim i aktivnim partnerom u procesu europskih integracija, nismo uvijek nailazili na razumijevanje države i njezinih institucija, a znali smo biti i lažno optuživani za instrumentalizaciju od strane vlasti iz Zagreba. U ukazivanju na probleme u procesu europskih integracija DSHV se uvijek pozivao na najrelevantnija izvješća ključnih tijela EU kada su u pitanju prava i položaj nacionalnih manjina te inzistirao da ona moraju biti glavni smjerokaz kreiranja i provedbe službenih politika Republike Srbije.

Hrvati u Republici Srbiji su zajednica koja se suočava s brojnim izazovima i problemima, kao što su isključenost iz procesa donošenja odluka, iznimno loša socioekonomska slika i život u tradicionalno nerazvijenim područjima, izloženost različitim vidovima antihrvatskoga sentimenta, te zaprječavanje ostvarivanja prava u tradicionalno manjinskim područjima, napose u području obrazovanja i službene uporabe jezika i pisma.

DSHV će i dalje ostati posvećen procesu europskih integracija i dalje ćemo nastaviti ukazivati na probleme koji unutar ovoga procesa postoje. Ponovno ćemo naglasiti kako za nas postulati, kao što su vladavina prava, demokratski pluralizam, multikulturalnost i uvažavanje drugosti nisu samo ispraznice već temelji na kojima i svako suvremeno demokratsko društvo mora počivati. Nadamo se kako će državne institucije Republike Srbije nakon ovoga zastoja više i posvećenije činiti na planu europskih integracija, a da će manjinske institucije adekvatno i konkretnije biti uključene u procese donošenja odluka i kreiranja ključnih strateških dokumenata koji su važni za članstvo Srbije u Europskoj uniji.

Tomislav Žigmanov

predsjednik

Ostale vijesti