PLATFORMA ZA 4. SAZIV HRVATSKOG NACIONALNOG VIJEĆA REPUBLIKE SRBIJE

Polazeći od činjenica da je:

* Demokratski savez Hrvata u Vojvodini ostao jedina relevantna politička stranka koja
dosljedno i odvažno zastupa interese Hrvata u Srbiji, pa i u situacijama koje
podrazumijevaju rizike i hrabrost, čime učvršćuje povjerenje i povećava ugled u narodu;
* zahvaljujući djelovanju DSHV-a uspostavljena komunikacija s najvišim predstavnicima
vlasti u Republici Srbiji s ciljem da se počnu sustavno i kontinuirano rješavati problemi s
kojima se naši sunarodnjaci godinama suočavaju, što se i počelo uspješno realizirati;
* ostvaren značajni iskorak u pozicioniranju u ukupnim hrvatsko-srpskim odnosima te da
su Hrvati u Srbiji postali i tema i nezaobilazni čimbenik u razgovorima između
službenog Beograda i Zagreba, a ostvarena je suradnja s gotovo svim županijama
Republike Hrvatske te povećana vidljivost i osjetljivost za Hrvate u Srbiji;
* u protekle dvije godine DSHV imao ključnu ulogu u konsolidaciji prilika u hrvatskoj
zajednici, napose kada je u pitanju unaprjeđenje odnosa među Hrvatima, afirmiranje
novih kadrova, proširenje suradnje sa svećenstvom Katoličke crkve, a učinjeni su i prvi
iskoraci po pitanju projektnog financiranja kapitalnih projekata;

i uz svijest da pred nama Hrvatima u Srbiji još uvijek predstoje brojni izazovi i zadaće,
među kojima najvažnije cijenimo sljedeće:

* postizanje dostojanstva Hrvata u Srbiji, što znači da budemo objekti pozitivnih
priznanja, da prestanu politike isključivanja, prešućivanja i ignoriranja, da se u javnosti
ne percipiramo na negativni način, da ne trpimo akte diskriminacije, već da kao Hrvati u
vlastitom dostojanstvu budemo jednako tretirani kao i svi drugi građani Srbije i da živimo
u Srbiji kao demokratskom, tolerantnom i inkluzivnom društvu, koje će imati programe
pozitivnoga respekta spram njezinih građana hrvatske nacionalnosti;
* ostvarenje ravnopravnosti Hrvata u Srbiji, što znači da moramo nastaviti zalaganje za
sudjelovanje u procesu donošenja odluka i za jednake mogućnosti sudjelovanja u javnom
životu, na postizanju suštinske jednakosti s drugim sličnim nacionalnim zajednicama
kada je riječ o manjinskim pravima – proaktivni odnos državnih tijela spram izazova koje
imamo u području ostvarivanja manjinskih prava, istu količinu financijskih sredstava iz
republičkog, pokrajinskog i proračuna lokalnih samouprava za rad hrvatskih institucija i
organizacija;
* kreativno i dalje pridonositi razvoju ukupnog srbijanskog društva i njegovih
multikulturalnih sastavnica te ostati aktivni i konstruktivni u procesu europskih
integracija;

okupljeni i posvećeni oko tako razumljenog boljitka Hrvata u Srbiji, slobodni smo iznijeti
temeljna programska načela za izbore za četvrti saziv Hrvatskog nacionalnog vijeća,
instituciju manjinske samouprave koja (je):
* dosljedno i proaktivno ispunjava sve zakonom određene obveze i nadležnosti;
* pravični reprezent teritorijalno raspršene i subetnički šarolike hrvatske zajednice u Srbiji;
* odgovorno upravlja ustanovama čiji je osnivač;
* se racionalno odnosi spram financijskih sredstava s kojima raspolaže;
* stjecište svih onih kojima je stalo do napretka i razvoja hrvatske zajednice u Republici
Srbiji;
* inicijator i koordinator aktivnosti u cilju ne samo ostvarivanja nego i uživanja prava;
* „košnica“ ljudi radi kreiranja razvojnih programa unutar zajednice;
* riznica koja osigurava dodatna sredstva iz drugih fondova za razvoj zajednice;
* centar koji ima plansko djelovanje spram mladih i obrazovanih;
* oslonac koji skrbi o Hrvatima iz svih krajeva Republike Srbije;
* spona s matičnom domovinom;
* spona s većinskim narodom i drugim nacionalnim manjinama;
* motor koji će učiniti da obitelji imaju razloga ostati u Srbiji.
Riječju, HNV u narednom razdoblju mora biti nositeljem inicijativa i realizator s
partnerima sljedećih kapitalnih projekata:
* Školski centar,
* Katedra za hrvatski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Novom Sadu,
* adekvatni prostori za smještaj NIU „Hrvatska riječ“ te udruga kulture,
* centar za razvoj zajednice,
* Centar za nematerijalnu kulturnu baštinu,
* rekreacijsko-edukacijski centar za usavršavanje Hrvata iz Srbije na jadranskom primorju,
* kazalište i scena na hrvatskom jeziku,
* muzej Hrvata u Srbiji…
Ovako zahtjevne ciljeve može ostvariti jedino tim kompetentnih, obrazovanih
uposlenika na čelu s profesionalno angažiranim te potpuno posvećenim vodstvom.
To je novi saziv Hrvatskog nacionalnog vijeća kakav DSHV vidi!
Zalažimo se nesebično, kao svjesni i odgovorni građani – i vodstvo i svekoliko članstvo
DSHV-a, kao i svi drugi – hrvatske kulturne udruge i pojedinci kojima je stalo do razvoja i
napretka Hrvata u Srbiji – za ostvarenje naše programske platforme!

 

Budimo i dalje HRvati ZAjedno.

Imamo viziju za bolje sutra hrvatske zajednice u Republici Srbiji –
ostvarimo ju zajedno, iskrenim, smjelim i ustrajnim djelovanjem!

 

 

Ostale vijesti