Poziv na XIV. redovitu Skupštinu Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini

Temeljem članka 30, 31, 32, 33 i 34 Statuta Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, i temeljem odluke Vijeća DSHV-a donesene na VIII. sjednici održanoj 10. studenog 2017. godine,

 

pozivamo Vas na XIV. redovitu Skupštinu Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, koja će se održati u nedjelju, 18. ožujka 2018. godine s početkom u 11,00 sati u dvorani HKC „Bunjevačko kolo“, Preradovićeva br. 4, u Subotici.

 

 

Za sjednicu Skupštine predložen je sljedeći

 

DNEVNI  RED:

 

1. Izbor radnog predsjedništva;

2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika;

3 Izbor verifikacijskog povjerenstva;

4. Izvješće verifikacijskog povjerenstva;

5. Usvajanje Poslovnika o radu XIV. redovite Skupštine DSHV-a;

6. Podnošenje izvješća o radu DSHV-a u proteklom razdoblju;

7. Podnošenje financijskog izvješća;

8. Izvješće nadzornog odbora;

9. Diskusije o izvješćima;

10. Aktualna pitanja.

 

 

Rad Skupštine je javan.

 

Vijeće DSHV-a srdačno poziva sve članove i simpatizere DSHV-a, kao i sve građane, te predstavnike javnog priopćavanja da prisustvuju ovoj Skupštini.

 

 

 

 

                                                                                               Predsjednik DSHV-a

Tomislav Žigmanov, v. r.

 

 

Ostale vijesti