Pravedna nadoknada vlasnicima zemljišta preko kojih prolaze nove ceste

Pravedna nadoknada vlasnicima zemljišta preko kojih prolaze nove ceste
Demokratski savez Hrvata u Vojvodini pozdravlja uznapredovale projekte izgradnje cestovne i željezničke infrastrukture u Vojvodini, koje poduzimaju srbijanske vlasti, što smo i do sada činili. Smatramo kako će nove ceste dati zamah gospodarstvu i utjecati na njegovo povoljnije pozicioniranje u dijelu Srbije u kojem živi i najveći broj Hrvata te time pridonijeti ostanku stanovništva na tim prostorima.
Ujedno, ovim putem ukazujemo i na činjenicu da su stanovnici naselja, kroz čije se atare planira prolazak cestovne infrastrukture, uglavnom razumno dočekali informacije da su rute planirane preko njihovih posjeda, očekujući pravednu nadoknadu za trajno izgubljene posjede. To se, međutim, u nekim slučajevima nije dogodilo. Zoran primjer su Hrtkovci, čije je stanovnike JP „Koridori Srbije“ pozvao da prihvate prijedlog za eksproprijaciju zemljišta po cijeni koja je višestruko manja od tržišne. Zakon o eksproprijaciji izričito u prvom članku kaže kako nadoknada za dobra koja mijenjaju vlasnika radi javnoga interesa „ne može biti niža od tržišne“. Predlažemo, stoga, da se nesuglasice i nejasnoće koje imaju vlasnici zemljišta na ruti ove ceste rješavaju skupa s investitorom ceste i ministarstvom nadležnim za promet i infrastrukturu.
DSHV, također, ukazuje i na činjenicu da je u tijeku izrada urbanističkoga projekta prve dionice državne ceste IB reda (brza cesta) od graničnoga prijelaza Bereg, preko Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja i Kikinde do graničnog prijelaza Nakovo. Prva će dionica ove ceste povezati Bereg i Sombor, prolazeći kroz atare Berega, Koluta, Bezdana te sjeverne periferije Sombora, između Bezdanskog puta i Nenadića. Neki stanovnici Berega i ostalih navedenih naselja već su dobili informacije koje najavljuju eksproprijaciju te su, s pravom, zabrinuti da će biti dovedeni u nepovoljnu situaciju i da će na njihovu štetu pasti teret javnoga interesa.
Ukazujući na činjenicu da će planirana cesta proći preko najplodnijih oranica u Bačkoj, u najvećoj mjeri u osobnom vlasništvu, među kojima je i jedan broj Hrvata, DSHV poziva Ministarstvo građevinarstva, prometa i infrastrukture i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva da žurno i prioritetno pronađu mogućnost da se vlasnicima zemljišta na teritoriju Grada Sombora pruži zakonsko rješenje zamjene parcela na ruti ove ceste za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države. Ukoliko se zamjena ne osigura, DSHV traži da se stvore uvjeti za nadoknadu vrijednosti zemljišta na kojima se grade ceste – svim vlasnicima po tržišnim cijenama.

Tomislav Žigmanov,

predsjednik DSHV-a

Ostale vijesti