Predsjedništvo DSHV-a: Nastavljamo s praksom sudjelovanja u izborima

Predsjedništvo DSHV-a: Nastavljamo s praksom sudjelovanja u izborima

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini s velikim interesom nastavlja redovito pratiti društvene procese u Republici Srbiji. Izravnim sudjelovanjem i participacijom u političkim procesima DSHV nastoji artikulirati legitimne interese ovdašnjih Hrvata te davati prinose razvoju demokracije, ostvarenju načela multikulturalnosti, vladavine prava i rasta općeg dobra svih građana naše države. Od demokratskoga standarda demokratske participacije nacionalnih manjina DSHV nije, niti ima namjeru odustati. Jer, držimo se načela da o našoj sudbini moramo i mi biti pitani i biti u prilici odlučivati na svim razinama vlasti i u svakoj lokalnoj samoupravi gdje živi značajan broj Hrvata. Iskustvo koje imamo u proteklom razdoblju na republičkoj, pokrajinskoj i na razini Grada Novog Sada jasno kazuju da kao politički predstavnici hrvatske zajednice možemo biti odgovorni, kompetentni i pouzdani nositelji i obnašatelji državne, regionalne i lokalne vlasti. Na temelju toga je Predsjedništvo DSHV-a na današnjoj sjednici donijelo odluku o sudjelovanju na lokalnim izborima koji će biti održani 2. lipnja.

Istina, za razliku od Republike Hrvatske, u Republici Srbiji ne postoji institut zajamčenih mandata koji ispravlja i nadomješta nepravednosti izbornih pravila po pitanju političke zastupljenosti nacionalnih manjina te osigurava njihovo djelotvorno sudjelovanje u procesima donošenja odluka. Prema postojećim zakonskim rješenjima, što potvrđuju svi dosadašnji izborni ciklusi, Hrvatima u Srbiji je samostalnim izbornim nastupom tako što teško moguće ostvariti. Stoga ćemo nastaviti graditi ona politička partnerstva u predizbornim savezima koja će jamčiti sudjelovanje autentičnih predstavnika hrvatske zajednice u procesima donošenja odluka. Ti savezi moraju počivati na sličnim političkim vrijednostima izabranih partnera. Otvoreni smo i nadalje za suradnju s drugim političkim opcijama u hrvatskoj zajednici, s tim da osnova eventualne predizborne suradnje mora počivati na ostvarenim rezultatima u ranijim izbornim ciklusima. Čvrsto vjerujemo također da ćemo nastaviti zajednički nastupati na izborima uz podršku svih konstruktivnih institucija i organizacija Hrvata u Vojvodini. Ponovnim ostvarenjem tog našeg političkog cilja – sudjelovanjem u izborima i osvajanjem vijećničkih mandata, otklanjanje velikog broja deficita koji prate naš put prema demokratskom društvenom djelovanju u punom kapacitetu, bit će uspješno nastavljeno.

Predsjednik DSHV-a Tomislav Žigmanov, v. r.

Ostale vijesti