Susret vojvođanskih Hrvata iz Hrvatske i Srbije

Susret vojvođanskih Hrvata iz Hrvatske i Srbije

U toku svog jednodnevnog posjeta Republici Hrvatskoj predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća dr. sc. Slaven Bačić i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata iz Vojvodine prof. Tomislav Žigmanov susreli su se 2. svibnja s dožupanom Zagrebačke županije Rudolfom Vujevićem i predsjednikom Hrvatskog sabora akademikom Željko Reinerom, a potom i sa čelništvom Zajednice protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata.

Dogovoreno jače zajedništvo i suradnja bačkih, banatskih i srijemskih Hrvata

Čelnici hrvatske nacionalne zajednice u Republici Srbiji susreli su se s predsjednikom Zajednice protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata Matom Jurićem, njegovim zamjenikom Stjepanom Šutijom, glavnim tajnikom Zajednice Zlatkom Žužićem i članicom Glavnog odbora Zajednice Ivanom Andrić Penavom s ciljem što kvalitetnijeg sagledavanja i rješavanja pitanja vezanih ne samo uz položaj Hrvata u Srbiji, nego i uz položaj i otvorena pitanja vojvođanskih Hrvata koji su tijekom devedesetih bili prinuđeni pronaći dom izvan svog zavičaja, prvenstveno u Republici Hrvatskoj. Tako je, među ostalim, bilo govora o ubijenim i nestalim vojvođanski Hrvatima na teritoriju Repubilike Srbije za vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj kao i drugim zlodjelima koji su nad Hrvatima počinjeni u to doba, a za koja još nitko nije odgovarao, o neriješenim imovinskim pitanjima posebno onih koji su, da bi spasili svoj život i život svojih obitelji, napustili svoje kuće ostavivši sve iza sebe, mirovinama ovdašnjih Hrvata koji mirovinu dobivaju iz Republike Srbije, a koje su toliko male da su ispod svakog ljudskog dostojanstva, ali i o problemima i pitanjima za koje nastoje pronaći najbolja moguća rješenja predstavnici Hrvata u Republici Srbiji, poput Hrvatskog nacionalnog vijeća i Demokratskoga saveza Hrvata iz Vojvodine. Tako je, primjerice, bilo riječi o njihovim nastojanjima za povratak Hrvatskog doma u Srijemskoj Mitrovici, neriješenim pitanjima osiguravanja udžbenika za učenike koji polaze nastavu na hrvatskom jeziku u Vojvodini, razmjerne zastupljenosti pripadnika hrvatske manjine u državnim tijelima te pitanje informiranja na hrvatskome jeziku i sl.

Ukazano je također na potrebu za jačim zajedništvom i suradnjom bačkih, banatskih i srijemskih Hrvata u Srbiji i Hrvatskoj, boljoj povezanosti udruga srijemskih Hrvata kako među njima samima u Vojvodini, tako i sa Hrvatima koji žive u Hrvatskoj i inozemstvu, a sve s ciljem poboljšanja komunikacije i uzajamnog pomaganja kako bi se ponajbolje odgovorilo na izazove pred kojim su se našli vojvođanski Hrvati uslijed društvenih i političkih zbivanja kako u Hrvatskoj tako i u Srbiji.

Napisala: Ivana Andrić Penava

Snimio: Zlatko Žužić

 

Ostale vijesti