Uspješno okončana inicijativa za prijavu projekta u okviru Interreg IPA programa međugranične suradnje između Srbije i Hrvatske

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini sa zadovoljstvom priopćuje javnosti da su složene aktivnosti koje je DSHV inicirao, koordinirao i provodio u proteklih nekoliko mjeseci glede uključivanja hrvatske zajednice u programe koje financira Europska unija uspješno privedene kraju. Naime, na Drugi poziv za prijavu projekata u okviru The Interreg IPA  međugraničnog programa suradnje između Hrvatske i Srbije prijavljen je i projekt „Cool.tour.net“, koji spada u 3. prioritetnu os (od ukupno 4 koje su definirane od strane EU i u koje se svi projekti trebaju uklopiti), a odnosi se na doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturnog i prirodnog nasljeđa. Na ovaj način, po prvi puta se i institucije i organizacije hrvatske zajednice iz Srbije pojavljuju ne samo kao sudionici projekta, nego je tim mladih i obrazovanih ljudi koji je okupio DSHV, u suradnji s partnerima iz Republike Hrvatske, prije svega direktorom Lokalne razvojne agencije Grada Belišća Maria Marolina, dao vidni prinos u kreiranju projektnih dokumenata i izradi same aplikacije.

Partneri na ovome projektu su Općina Erdut i Grad Belišće iz Republike Hrvatske te Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, HKPD „Matija Gubec“ iz Tavankuta i Općina Apatin, a uključene su institucije i organizacije Hrvata iz Vojvodine te Srba iz Hrvatske. Projektom se želi uspostaviti mreža kulturnih centara kojima bi se ojačala međusobna suradnja na polju kulturnog turizma, a zajednički će se raditi na vrednovanju i očuvanju kulturnog nasljeđa. To se planira ostvariti kroz realiziranje sljedećih aktivnosti: priređivanjem zajedničkih turističkih proizvoda, analizom potencijala, vrednovanjem i mapiranjem kulturne baštine nacionalnih manjina u međugraničnom području kako bi se dalje razvili koraci za povećanje broja posjetitelja kulturnim priredbama, umrežavanjem institucija kulture, turističkih organizacija i davatelja usluga u turizmu u međugraničnom području, i na koncu, stvaranjem nove turističke infrastrukture u svrhu promocije i podizanja svijesti o važnosti kulturne baštine u međugraničnom području kroz: izgradnju Kuće tradicijske kulture u Tavankutu, izgradnju planetarijuma u okviru Kulturnog i znanstvenog centra „Milutin Milanković“ u Dalju, uspostavljenje Centra za posjetitelje za etno nasljeđe u Belišću i izgradnju i uspostavljanje Etno muzeja i centra za posjetitelje u Apatinu. Ukupna vrijednost projekta je 979.805 eura, od čega bi partnerima iz Srbije pripalo: ZKVH-u 37.054 eura, HKPD „Matija Gubec“ iz Tavankuta 173.837 eura i Općini Apatin 274.661 eura. Planirano vrijeme provedbe projekta je od 1. lipnja 2019. do 31. siječnja 2021. godine.

Podsjećanja radi, navest ćemo kako sam na XIV. redovitoj Skupštini Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini 18. ožujka ove godine kao predsjednik DSHV-a najavio plansko djelovanje na ovome zahtjevnom području, u kojemu u hrvatskoj zajednici do sada nije bilo nikakvih ozbiljnijih aktivnosti. Uslijedilo je započimanje službene komunikacije s Agencijom za regionalni razvoj Republike Hrvatske, pronalaženje ključnog partnera, detektiranje i razgovor o mogućim sadržajima s kojima bi se apliciralo, nekoliko neformalnih edukacijskih susreta, te održanih 10-ak radnih sastanaka posvećenih izradi samoga projekta, što je prijavom na natječaj sve skupa uspješno okončano.

Na koncu, sa žaljenjem se mora konstatirati da je tijek spomenutih aktivnosti naišao i na nerazumijevanje određenih krugova ljudi unutar zajednice zbog čega se je moralo odustati od dobivanja za hrvatsku zajednicu trenutačno prioritetnog infrastrukturnog objekta. No, oni koju su osujetili prvobitni koncept, snose izravnu odgovornost za ostvarenje njihovih drugačijih planova, koji čini se da nisu sukladni bržem razvoju zajednice kakav bi mogli i zaslužujemo ostvarivati. Još ćemo napomenuti da hrvatskoj zajednici tako potrebne kapitalne i infrastrukturne projekte mogu realizirati samo one nepolitičke institucije koje imaju nepokretnu imovinu u svojemu vlasništvu, a njih je tek nekoliko. Zbog toga se i na tome planu moraju činiti značajne promjene, u čemu će i DSHV dati svoj prinos.

 

Tomislav Žigmanov

predsjednik DSHV-a

 

Ostale vijesti