Usvojena izvješća o radu za 2020. te planovi i program rada DSHV-a za 2021.

Usvojena izvješća o radu za 2020. te planovi i program rada DSHV-a za 2021.

U Velikoj dvorani Hrvatskog kulturnog centra „Bunjevačko kolo“ u Subotici u petak, 26. Veljače, održana je XVIII. redovita sjednica Vijeća Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, u čijem je radu sudjelovalo 28 članova Vijeća. Sjednicom je predsjedao predsjednik DSHV-a Tomislav Žigmanov, a održana je uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera koje su na snazi radi suzbijanja bolesti COVID 19.

Nakon što je usvojen zapisnik s posljednje sjednice Vijeća DSHV-a, pristupilo odlučivanju o ključnim programskim i financijskim dokumentima jedine relevantne političke stranke hrvatske zajednice u Republici Srbiji. Najprije je usvojeno Izvješće o radu DSHV-a u 2020. godini kao i Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju za 2020. godinu, zatim su usvojeni Plan i program rada DSHV-a za 2021. godinu te Odluka o proračunu prihoda i rashoda za 2021. godinu. Svi navedeni dokumenti su usvojeni s 27 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“. U Programu rada je ponovno istaknuto da će Izborna skupština DSHV-a biti održana „čim uvjeti budu dopuštali“.

U okviru točke „Informacija o tijeku razgovora o uključivanju predstavnika DSHV-a u procese donošenja odluka u tijela vlasti i donošenje pratećih odluka, s posebnim osvrtom na Zaključke Predsjedništva“, nakon što je predsjednik Žigmanov upoznao vijećnike o tijeku, stanju i posljedicama dosadašnjih razgovora s predstavnicima vladajuće stranke, Vijeće DSHV-a je s 27 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“ donijelo odluku da predstavnici DSHV-a u pokrajinskim tijelima vlasti budu Goran Kaurić, Mladen Petreš i Ljiljana Dulić, a u Gradu Novom Sadu Ankica Jukić Mandić.

Na koncu sjednice bilo je riječi o događajima u DSHV-u i u hrvatskoj zajednici između dvije sjednice Vijeća uz prihvaćanje zaključaka Predsjedništva s 27 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“ o pridržavanju svih članova DSHV-a odluka koje su usvojili Predsjedništvo i Vijeće stranke te djelovanju članova na način kako to propisuje Statut.

Press služba DSHV-a

Ostale vijesti