ZAPISNIK s redovite izborne skupštine MO DSHV Tavankut

ZAPISNIK s redovite izborne skupštine MO DSHV Tavankut

Na osnovu raspisanih izbora na svim nivoima Vijeća „DSHV“ Subotica na svojoj VI.sjednici od 26.06.2015.g. Mjesni odbor «DSHV»-a tavakut u smislu članka 22-23 Statuta DSHV-a i članka 13-15 Pravilnika o organizaciji i radu Mjesne organizacije Tavakut   sazvao je i održao redovitu izbornu i godišnju skupštinu Mjesne organizacije

dana 16.09.2015. u  20 sati u prostorijama HKPD „Matija Gubec“ u Tavakutu te sačinjava ovaj:

 

ZAPISNIK s redovite izborne skupštine

MO DSHV Tavankut

 

Skupštinu je otvorio  predsjednik MO  DSHV-a Tavankut Josip  Petreš pozdravio nazočne, zahvalio se što su se odazvali po  ovakvom nevremenu.  Utvrđeno je da postoji kvorum za rad.. Pored članova mjesne organizacije  nazočni su bili  Martin Bačić- predsjednik podružnice DSHV Subotica, Petar Kuntić- predsjednik DSHV-a, Vesna Prćić – dopredsjednica DSHV-a, Blaško Stantić, član gradskog vijeća grada Subotice isprijed DSHV-a, Siniša Babičković, Tomislav Žigmanov –ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, tajnici ureda DSHV-a Lozika Jaramazović i Snežana Tucić.

Predsjedavjući je predložio radno predsjedništvo u slijedećem sastavu: Martin Bačić,  Josip Petreš i  Petra Kuntića, predsjednika DSHV-a a za zapisničarku Loziku Jaramazović, isto tako je obavjestio da nema potrebe birati kandidacionu komisiju, da će se na skupštini glasovati javno te mogu svi nazočni predlagati koga žele. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te se nastavilo raditi po  dnevnom redu, kojega su svi nazočni uredno dobili uz poziv za ovu skupštinu.

 

DNEVNI  RED

1.- a.)  Izbor verifikacijske komisije;  predsjednik + 2 člana

b.) Izvješće verifikacijske komisije

c.)  Izbor radnog  predsjedništva: predsjednik  + 2 člana i zapisničar

2.- Izbor kandidacione-izborne komisije; predsjednik + 2 člana

3.- Usvajanje dnevnog reda

4.- Pozdravna riječ gostiju

5.- Izvješće o dosadašnjem radu M.O. DSHV-a i usvajanje izvješča

6.- Prijedlog kandidacione komisije i izbor: Predsjednika M.O. DSHV

Zamjenika predsjednika

                                                                        +5 člana za popunu  – 7 članova odbora

7.- Plan rada M.O. DSHV  za narednu godinu.  Rasprava i usvajanje.

8.- Razno: (Prijedlozi za razno se predlažu prije usvajanja dnevnog reda).

 

Predsjedavajući radnog predsjedništva je konstatirao da su prve dve točke urađene i nastavlja se raditi po trećoj točki dnevnog reda.

 

Ad.3.- Usvajanje dnevnog reda

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

 

Ad. 4.- Pozdravna riječ gostiju

Kako je rad skupštine započeo u smislu važećeg statuta    a prije početka rada po konkretnim radnim točkama dnevnog reda, predsjedavajući radnog predsjedništva je   pozvao goste,  da po želji pozdrave skup i daju svoje smijernice rada. Isto tako je izvjestio sve nazočne da su neki od gostiju u oproštajnom posjetu, jer se više neće kandidirati za rukovodeće mjesto u stranci, kao da su sa nama i budući  kandidati za rukovodioce stranke i to kandidat za predsjednika Tomislav Žigmanov i rukovođeći kadar Vesna Prćić.

Govori :   Petar  Kuntić, predsjednik  DSHV-a

Predsjednik je u svom govoru istakao rad stranke, objasnio stranačke izbore, Vijeće DSHV-a je malo ranije raspisalo izbore da se ne uđe u trku s izborima na razini države, pokrajine i gradske jer su svi upoznati da će izbori biti krajem ili početkom iduće godine. Predsjednik je napomenuo da će se i u Republici Hrvatskoj ubrzo održavati izbori, sigurno ove jeseni. Zato naši izbori treba da se okončaju izbornom skupštinom koja će se održati posljednjeg petka u listopadu ove godine a do tada treba da se održe sve skupštine svih tridest dvije mjesne organizacije a isto tako i izborne skupštine svih podružnica. Predsjednik stranke se osvrnuo i na završene izbore za skupštine mjesnih zajednica Grada Subotice, gdje se pokazalo da je DSHV četvrta politička snaga i da ima stabilno biračko tijelo, naglasio je da će i na predstojeće lokalne i pokrajinske izbore formirati hrvatsku listu na kojoj će se nalaziti i kandidati koji nisu članovi stranke, te ako se svi zajedno angažiramo može se postići bolji rezultat. U svom govoru predsjednik DSHV-a između ostalog je pozvao pripadnike hrvatske zajednice u Republici Srbiji da mirno i dostojanstveno se ophode prema sve većem broju migranata, te da u slučaju krize većih razmera posebno poslije 15.rujna 2015.godine postupaju po uputama lokalnih, pokrajinskih i republičkih vlasti a sve eventualne ekcese prijave u ured DSHV-a ili u ured HNV-a. Predsjednik je upoznao nazočne o kandidaturi Tomislava Žigmanova za budućeg predsjednika DSHV-a trećeg po redu u povijesti DSHV-a i nada se da će Tavnkut dobiti predsjednika DSHV-a. Posebno je pozdravio najstarijeg člana gospodina Nikolu Buljovčića iz gornjeg Tavankuta.

Tomislav Žigmanov, ravnatelj Zavopda za kulturu vojvođanskih Hrvata se obratio nazočnima sa par riječi. Istakao je da je najteže govoriti među svojima. Želi da se kandidira za trećeg po redu predsjednika DSHV-a. Nastojati će  što prije da iziđe s palnom rada a svakako će se zasnivati na ravnopravnosti i dostojanstvu članova hrvatske zajednice, za boljitak sviju jer Hrvati ne žive ravnopravni s drugim građanima. U svom govoru je istakao „Čast mi je biti kandidatom za trećeg predsjednika DSHV–a u njegovoj povijesti i volio bih nastaviti ono što je krasilo DSHV-e do sada, zalaganje za boljitak pripadnika hrvatske zajednice u Vojvodini. Što ću pokušati i dalje raditi u novim političkim okvirima i geopolitičkim relacijama, s jedne strane okupit ću sve one koji žele dati doprinos za razvoj naše zajednice u Vojvodini, s druge strane da pokušamo učiniti da brojne segmente naše zajednice poboljšamo, od nacinalnog položaja, do ekonomskog statusa i uvjeta u kojima žive. Naravno da neću moći sam to ostvariti, već sa timom i sa svima vama. Biti ću autentični i dosljedni zalagatelj za boljitak hrvatske zajednice zajedno sa onima koji su vodili zajednicu i sa onima koji su dobili nove pozicije.“

Predsjedavajući radnog predsjedništva je još naglasio šta je sve urađeno od kada je predsjednik DSHV Petar Kuntić  i on kao predsjednik najjače podružnice na rukovodećem mjestu u stranci.

Članovima MO DSHV–a Mali Bajmok obratio se predsjednik subotičke podružnice Martin Bačić, koje je izneo rezultate rada sadašnjeg vođstva „Sadašnje vođstvo izabrano je 2004., te godine smo sudjelovali na izborima i osvojili smo 5 mjesta u gradskoj Skupštini i imali smo zamjenika gradonačelnika, tada ova zgrada nije izgledala ovako. Na izborima 2007. dobili smo zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i tada je počelo renoviranje zgrade, koja je renovirana potpuno. DSHV-e nije bio vlasnik cijele zgrade, jedna trećina zgrade pripadala je fizičkom licu i njega smo isplatil 10.000 eura. Foruma žena je osnovan 2007., a Mladež DSHV-a 2008.. Finacijski smo pomagali djelovanje Mladeži, koja je organizirali susrete mledeži DSHV-a na Hrvatskom Majuru od 2008., a za kupovinu muzičke opreme smo izdvojili 10.000 eura.

Ujedili smo se sa Hrvatima iz Srijema 2009.. Osnovane su podružnice i urede DSHV-a u Somboru, Južnom Podunavlju i Srijemu. U posjet DSHV-u dolazli su najviši dužnosnici: predsjednik Republike Hrvatske Stipe Mesić bio je na obilježavanju 15. obljetnice sa predsjednikom Tadićom 2005., Hrvatski premijer Ivo Sanader 2006., predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić 2009., predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović nazočio obilježavanju 20. obljetnice sa predsjednikom Tadićom 2010., a sadašnja predsjednica Kolinde Grabar-Kitarović bila je u posjetu 2014.“

Ad. 5.- Izvješće o dosadašnjem radu M.O. DSHV-a Tavankut  i usvajanje izvješča

Izvješće o dosadašnjem radu  je isto kao i druge radilo se po uputama stranke i pripremio je Josip Petreš, predsjednik mjesne organizacije Tavankut. Predsjednik mjesne organizacije Tavankut je istakao najbitnije urađeno u prošlom mandatu je prikupljanje potpisa za elektore Hrvatskog nacionalnog vijeća, koje su u Tavankutu svi Hrvati zajedno uradili i to deset elektorai još za Ljutovo jednog to je blizu 800 potpisa Hrvata u Tavankutu. Važno je istači i da su u mjesnoj zajednici na vlasti i sada na posljednjim izborima su osvojili šest mandata za mjesne zajednice i formirali su vlast bez SNS-a.

 

Ad. 6.- Prijedlog kandidacione komisije i izbor: Predsjednika M.O. DSHV Tavankut

                  Zamjenika predsjednika  +5 člana za popunu 7-članova odbora

Za predsjednika mjesne organizacije predložen je Josip Petreš, za zamjenika predsjednika predložen je Slavko Benčik i za članove mjesne organizacije su predloženi  Ema Buljovčić, Mladen Petreš, Ivica  Dulić, Antun  Lučić i Tome Vojnić  Mijatov.

Drugih prijedloga nije bilo, te je gornji prijedlog jednoglasno usvojen te je izabrani odbor mjesne organizacije DSHV  Tavankut u slijedećem sastavu:

Josip  Petreš – predsjednik

Slavko Benčik –  zamjenik predsjednika

Ema Buljovčić, Mladen Petreš, Ivica  Dulić, Antun Lučić i Tome Vojnić Mijatov članovi mjesnog odbora.

Delegati za skupštine stranke  mjesne organizacije Tavankut su:

Josip Petreš, Slavko Benčik, Ema Buljovčić, Mladen Petreš, Ivica Dulić, Antun Lučić, Tome Vojnić Mijatov, Petar  Stantić, Marija Vojnić Mijatov, Petar Benčik, Anđela Horvat, Šime Stantić, Marko Berberović, Marko  Tokodi, Nikola Buljovčić str., Vesna Petreš, Petar Križan, Bernadica Vojnić Mijatov, Mirjana Kopilović i Dejan Đukić .

Prijedlog jedne članice za predsjedništvo Foruma žena DSHV je  Marija Vojnić  Mijatov.

Prijedlog jednog člana u predsjedništvo Mladeži DSHV-a je Ksenija  Benčik.

Prijedlog  dva  člana za novo Vijeće DSHV-a  Antun  Lučić i Tome Vojnić Mijatov.

Prijedlog jednog člana za odbor podružnice Slavko Benčik

 

Ad. 7.- Plan rada M.O. DSHV Taavnkut  za narednu godinu.  Rasprava i usvajanje.

Plan rada za naredni period će pripremiti predsjednik mjesne organizacije DSHV Tavankut, al iu svakom slučaju poslije izbora u stranci raditi će se na izborima o kojima se uveliko govori a isto tako i za boljitak Tavankuta i hrvatske zajednice u Tavankutu.

Ad. –Razno:

Predsjedavajući radnog predsjedništva je postavio pitanje o budućoj suradnji sa SNS-om ili bilo kojom drugom vladajućom strankom. U diskusiji su se istali Ema kao i Slavko Benčik, koji je naglasio da se mora dobro odvagati i činiti šta je bolje za nas a to je u svakom slučaju biti uz vlast.

Nikola Buljovčić str. je postavio pitanje zgrade tj.poslovnog prostora u Tavankutu koji je nekada davno nosilo ime Hrvatski napomenio je da kada bih se i sada skidala farba došlo bih se do natpisa.

Sjednica skupštine mjesne organizacije DSHV   Tavankut je završena u 21,10 sati.

 

Zapisničarka                                  Predsjedavajući radnog predsjedništva

Lozika Jaramazović                                                    Martin  Bačić

 

Ostale vijesti