ZAPISNIK SA REDOVITE IZBORNE SKUPŠTINE MO DSHV-a SONTA

ZAPISNIK SA REDOVITE IZBORNE SKUPŠTINE MO DSHV-a SONTA

Dana, 30.09.2015. godine, u 18:00 sati, u Sonti, u maloj sali  Mjesne zajednice Sonta, održana je redovita izborna skupština Mjesne organizacije Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini u Sonti.

Skupštini je nazočila natpolovična većina članova MO koja po Statutu ima pravo učešća u radu Skupštine.

Na samom početku sjednice, predsjednik MO DSHV-a Sonta, g-din Andrija Ađin pozdravio je sve prisutne članove, te predložio Dnevni red i u sklopu njegove prve tačke – izbor članova sljedećih radnih tijela – Radnog predsjedništva, Ovjerivača zapisnika, Verifikacione komisije i zapisničara, u sljedećem sastavu:

v Radno predsjedništvo: – Stipan Silađev

– Renata Kuruc

– Andrija Ađin

v Ovjerivači zapisnika: – Sanela Zlatar

– Marko Šokac

v Verifikaciona komisija: – Renata Kuruc

– Biserka Ađin

v Zapisničar:  – Renata Kuruc

Nakon konstatacije verifikacione komisije o broju prisutnih članova i utvrđivanju kvoruma potrebnog za rad, jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi o članovima radnih tijela Skupštine i sve tačke dnevnog reda. Rukovodeći  Skupštinom je predložio da glasanje bude javno, što je usvojeno također jednoglasno, a dnevni red glasi:                                                                                                                                       D N E V N I    R E D

1.      Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerivača zapisnika i Verifikacione komisije

2.      Izvješće  o radu u proteklom periodu-mandatu (2012.-2015. god.)

3.      Rasprava po Izvješću

4.      Izbor novog rukovodstva MO DSHV Sonta

          a) Izbor Predsjednika MO

          b) Izbor članova Odbora MO

5.      Usvajanje Plana rada za naredni mandat

6.      Informacije o predstojećim aktivnostima

7.      Potvrđivanje liste izaslanika-vijećnika na XIII Izbornoj skupštini DSHV-a

 

Ad.1Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerivača zapisnika i Verifikacione komisije  – Odluke o izboru radnih tijela Skupštine su jednoglasno usvojene.

 

Ad.2. Izvješće  o radu u proteklom periodu-mandatu (2012.-2015. god.) Dosadašnji predsjednik MO DSHV-a u Sonti  – Andrija Ađin dao je izvješće o radu u proteklom periodu od 2012. god. – 2015. god., te istaknuo sve aktivnosti u koje je MO u Sonti bila uključena i koje je obavljala, od aktivnosti oko upisa mještana Sonte i Općine Apatin u poseban birački spisak hrvatske nacionalne manjine, aktivnosti oko izbora u DSHV-u, ali i izbora na svim razinama gdje smo imali predstavnike, osnivanje novih MO u sklopu naše Podružnice “Južno Podunavlje”, aktivnosti oko ponovnog samostalog izlaska na izbore za Savjet Mjesne zajednice Sonta, zatim referendum o samodoprinosu, učešće u izborima za novi saziv HNV-a, ovjere potpisa naših mještana i još puno toga. Istaknuo je participaciju u vlasti u MZ Sonta i SO Apatin.

Ad.3. Rasprava po izvješću

Otvorena je rasprava po izvješću, te je nekoliko riječi prisutnima uputila i dopredsjednica MO DSHV-a u Sonti, Renata Kuruc, koja je također istaknula sve aktivnosti u koje je u proteklom periodu bila uključena i Mjesna zajednica Sonta, gdje se mještani Sonte i Općine Apatin također obraćaju za pomoć oko upisa u poseban birački spisak hrvatske manjine, oko prikupljanja dokumentacije za državljanstvo R Hrvatske, logistička pomoć oko ovjere potpisa za izbore u HNV-u- dvije nedjelje su se u Uredu Sekretara MZ Sonta odvijale ovjere potpisa i izrada prateće dokumentacije, rješavanje problema neupisanih građana u PBS hrvatske manjine, a koji su podnijeli zahtjev, komunikacija i suradnja sa tijelima Općine Apatin, itd. Istaknula je dobru suradnju sa Općinom Apatin oko implementacije  projekata u Sonti i prihvatanje projektnih prijedloga od velike važnosti za život i rad mještana naselja Sonta od strane Općine Apatin i njenog Predsjednika.

Nakon toga je stavljeno na glasanje Izvješće o radu i jednoglasno je usvojeno.

 

Ad.4. Izbor novog rukovodstva MO DSHV Sonta

          a) Izbor Predsjednika MO  – Jednoglasno je usvojen prijedlog da i u sljedećem mandatu predsjednik MO DSHV-a Sonta bude Andrija Ađin.

b) Izbor članova Odbora MO – Jednoglasno je usvojen prijedlog da  Odbor MO DSHV-a Sonta čine sljedećih sedam članova: Andrija Ađin, Renata Kuruc, Andrija Matin, Andrija Andrašić, Sanela Zlatar, Dario Klecin i Marko Šokac.

 

Ad.5. Usvajanje Plana rada za naredni mandat – Novo-stari Predsjednik MO Andrija Ađin iznio je Plan i program rada MO DSHV-a Sonta za naredni period u deset  točaka, koji je nakon toga usvojen jednoglasno, uz dopunu dopredsjednice Renate Kuruc da se u Plan doda i prekogranična suradnja MZ Sonta-Općine Apatin i Vukovarsko-srijemske županije u R Hrvatskoj, s kojom naša stranka ima vrlo dobru suradnju, za što uspješnije i brže realiziranje planiranih značajnih projekata za Sontu.

Ad.6. Informacije o predstojećim aktivnostima – Predsjednik Ađin je upoznao sve prisutne sa datumima održavanja izbornih skupština i glavne izborne skupštine DSHV-a u Subotici, i brojem izaslanika koji Sonti, kao većoj MO pripada. Jednoglasno je prihvaćena informacija o aktivnostima koje predstoje.

Ad.7.Potvrđivanje liste izaslanika-vijećnika na XIII Izbornoj skupštini DSHV-a

U sklopu ove tačke dat je prijedlog izaslanika za XIII Izbornu skupštinu, što čini 23 izaslanika iz Sonte, a to su: Andrija Ađin, Renata Kuruc, Andrija Matin, Stipan Silađev, Mario Jakšić, Marko Šokac, Dario Klecin, Andrija Andrašić, Ana Tudor, Biserka Ađin, Sanela Zlatar, Antun Krstin, Borislav Martinović, Vinko Domić, Ivica Đurkov, Jakob Balog, Ivo Čivčija, Stipan Rakin, Natalija Kokman, Robika Lukić, Marica Sič, Ivan Krstin i Maja Ađin.

 

Na koncu skupštine upriličen je mali domjenak za sve prisutne članove.

 

U Sonti, dana 02.10.2015. god.

 

Zapisničar i dopredsjednica                                           Predsjednik         

     MO DSHV-a SONTA                                        MO DSHV-a SONTA

      Renata Kuruc,ecc.                                           Andrija Ađin

Ostale vijesti