Skupština

SKUPŠTINA DSHV -a

 

Izvod iz Statuta:

 

Članak  31.

Skupština DSHV-a najviše je tijelo upravljanja DSHV-a.
Skupština DSHV-a održava se kao redovita ili kao izvanredna.
Redovita Skupština DSHV-a održava se svake dvije godine, najkasnije do kraja ožujka.
Redovita Skupština može biti izborna ili radna.
Izvanrednu Skupštinu saziva se po potrebi kad to zahtjeva Vijeće, Predsjedništvo, Nadzorni odbor  ili najmanje 10% članova.
… …

Članak  32.

Skupštinu DSHV-a čine:
– članovi Vijeća;
– izaslanici podružnica  DSHV-a, a način izbora i broj proporcionalan po broju članova podružnice, određuje Vijeće DSHV-a.
Mandat članova Skupštine je 4 godine, koliko i mandat Skupštine.

 

Članak  33.

Skupština DSHV-a:
– donosi Program i Statut i njegove izmjene i dopune odlukom većine od ukupnog broja članova;
– donosi opće akte;
– raspravlja o izvješćima o radu stranke i o materijalno-financijskom poslovanju;
– donosi deklaracije, rezolucije i program rada DSHV-a;
– razmatra i usvaja izvješće predsjednika DSHV-a o radu DSHV-a, u razdoblju između dvije Skupštine;
– razmatra i usvaja izvješće Statutarnog povjerenstva i Nadzornog odbora;
– donosi Poslovnik o svom radu;
– raspravlja i odlučuje i o drugim temeljnim pitanjima od važnosti za ostvarivanje svrhe i ciljeva  zbog kojih je DSHV osnovan;
– bira i opoziva Predsjednika DSHV-a, članove Predsjedništva i Vijeća DSHV-a, članove  Statutarnog povjerenstva i Nadzornog odbor pri čemu se izbor  članova  Predsjedništva  po funkciji samo konstatira na Skupštini, a članovi Predsjedništva s liste koje predloži Predsjednik DSHV-a potvrđeni su pod uvjetom da dobiju većinu glasova nazočnih članova na Skupštini;
– daje autentično tumačenje programa, statuta i drugih akata.

 

Nazad na prethodnu stranu

Vijesti