Vodstvo Mjesnih organizacija

MJESNE  ORGANIZACIJE

 

Izvod iz Statuta:

Članak  21.

Mjesna organizacija je temeljni ustrojstveni oblik, a mogu je osnovati članovi DSHV-a u naseljenom mjestu po mjesnim zajednicama.
Mjesnu organizaciju može osnovati najmanje 10 članova.
Član mjesne organizacije može biti i stanovnik druge mjesne zajednice, ukoliko tamo nije ustrojena mjesna organizacija. …

Članak 22.

Mjesna organizacija DSHV-a:
– bira i opoziva članove tijela upravljanja mjesne organizacije;
– donosi plan rada;
– promiče ciljeve, ideje i interese  DSHV-a na svom području;
– provodi politiku, odluke i zaključke viših tijela DSHV-a;
– sudjeluje u rješavanju pitanja lokalnog značenja;
– brine se za naplatu članarine;
– obavlja i druge dužnosti koje joj povjere viša tijela stranke.

 

Nazad na prethodnu stranu

Vijesti